Захист виробничої практики студентів 4 курсу (404, 406 групи)

15 червня 2021  року відбувся захист звітів по виробничій практиці студентів 4 курсу (404,406 групи) спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент туристичної індустрії». Керівниками практик студентів від навчального закладу були доценти кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Цепенда М.В. та Підгірна В.Н., куратор 404 групи Ячнюк М.О.

Основними базами практики були обрані суб’єкти туристичної індустрії: відділ туризму Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної адміністрації, туристичні фірми м. Чернівці, такі як: «Крайс», «All Inclusive Travel», «Дм Тур Сервіс», «Навколо Світу», готелі «Голд Георг Палац», «Георг Палац» та інші.

 Результати виконання виробничої практики студенти представили у формі звіту з презентацією захист якого проходив у присутності членів комісії. Під час виробничої бакалаврської практики студенти опанували систему умінь і набули навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посадової інструкції менеджера туристичної індустрії, отримали практичні  знання для роботи з супровідною документацією при оформленні взаємин туристичної фірми з клієнтом.

Результатом проходження виробничої практики стало набуття студентами евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях.

На захисті студенти обмінювалися набутим досвідом роботи проходження практики в різних закладах сфери туристичної індустрії. Також, студенти відповідали на питання членів комісії щодо оформлення туристичної документації та напрямів туристичної діяльності баз практики, особливостей побудови їх організаційної структури, показників фінансово-господарської діяльності та пропозицій щодо активізації туристичної привабливості локацій Чернівецької області.

This entry was posted in Студентське життя. Bookmark the permalink.