Захист виробничої практики здобувачів освіти (першого) бакалаврського рівня ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

Виробнича практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії» є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та виробничих навиків і вміння приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах.
Фінальним завершенням у виробничій практиці є представлення результатів її проходження під час захисту звітів, який відбувся 19 травня 2023 року.
Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму виробничої практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом. Досвід отриманий під час проходження практики є хорошим стартом для подальшого розвитку навичок в сфері туристичної індустрії.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.