Захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Впродовж 22 та 23 грудня 2021 року відбувся успішний захист 21-ї кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Здобувачі на високому рівні презентували свої наукові доробки в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Роботи містили як наукову новизну так і практичні аспекти, значна частина досліджень апробована здобувачами на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Легкої Вам життєвої дороги, дорогі наші випускники!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.