Засідання наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення»

30.09.2021 р. на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту відбулось засідання наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення». На засіданні було обрано та обговорено теми науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії». Обрані теми інтегровані з тематичним напрямом наукових досліджень кафедри.

Перелік обговорених тем науково-дослідних робіт:

  1. Географія та дослідження світового туристичного ринку та Україна.
  2. Раціональне використання та охорона туристичних ресурсів України.
  3. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу України як основа менеджменту туристичної індустрії.
  4. Формування конкурентних переваг ринку туристичних послуг України через раціональне використання туристичиних ресурсів.
This entry was posted in Студентське життя. Bookmark the permalink.