Завідувачі кафедри

Ваньков Григорій Андріанович

Час завідування: 1945-1950

Ваньков Григорій Андріанович завідував кафедрою з вересня 1945 до1950 року. Народився 9 грудня 1901 р. в ст. Анінській Міст Вологодської області. У 1929 р. закінчив Інститут народного господарства в Одесі. Кандидатську дисертацію захистив у Харківському університеті. У 1933 році став доцентом. З серпня 1940 до червня 1941 та з 10 жовтня 1944-1948 рр. Г.А. Ваньков працював деканом географічного факультету ЧДУ. Основні праці присвячені географії Радянської Буковини, сільському господарству Чернівецької області.

 

Новицький Володимир Анатоліович

Час завідування: 1950-1952
Новицький Володимир Анатоліович – завідувач кафедри у 1950-1952 роках. Народився 18 жовтня 1916 р. у м. Новозибково Брянської області. У 1942 р. закінчив географічний факультет Ленінградського університету за спеціальністю «економічна географія». У 1950 році став кандидатом географічних наук, доцентом. У 1951 був деканом географічного факультету ЧДУ.

 

Онікієнко Володимир Васильович

Час завідування: 1952-1961
Онікієнко Володимир Васильович завідував кафедрою у 1952-1961 роках. Народився 17 квітня 1923 р. у м. Краснодар Російської Федерації. У 1949 році закінчив Воронезький університет. За час роботи на кафедрі основні роботи присвятив розробці теоретичних принципів і методичних засад регіонального програмно-цільового управління трудовими ресурсами, а також регіональним питанням комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил республіки. Розробив та здійснив реалізацію програми проведення в УССР регіональних досліджень демографічних аспектів зайнятості та структурних зрушень у зайнятості трудових ресурсів і організації використання їх.

 

Ігнатенко Микола Григорович

Час завідування: 1965-1988
Ігнатенко Микола Григорович – завідувач кафедри з січня 1965 р. до серпня 1988 р. Народився 2 січня 1928 р. у поселенні Поспеліха Алтайського краю Російської Федерації, помер у грудні 2004 р. у м. Херсоні.

Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету у 1956 р. У 1960 р. захистив кандидатську, у 1970 р. – докторську дисертацію. Основні праці присвячені вивченню природи і господарства Українських Карпат, Поділля, закономірностям територіальної організації агропромислових і продовольчих комплексів. Розробляв питання економіко-геогрфічної оцінки природно-ресурсного потенціалу певної території, раціонального природокористування. Приділяв велику увагу підготовці кадрів. Голова Чернівецького товариства УРСР (1975-1988).

 

Жупанський Ярослав Іванович

Час завідування: 1989-1990
Жупанський Ярослав Іванович – завідував кафедрою з січня 1989 р. до червня 1990 р. Народився в с. Перерів Коломийського району Івано-Франківської області 27 червня 1034 р. Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету у 1956 р. У 196 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1981 р. – докторську дисертацію на тему «Дослідження виробничо-територіальних комплексів картографічним методом» (Сектор географії Інституту геофізики АН України, м. Київ). Професор по кафедрі географії з 1983 р.

За час завідування кафедрою розвинув теоретико-методологічні і методичні основи економіко-географічного дослідження суспільно-географічних явищ і процесів на матеріалах Західної України загалом та Чернівецької області зокрема, збагатів новими ідеями методику викладання географії у вищій і середній школі.

 

Руденко Валерій Петрович

Час завідування: 1988, з 1990
Руденко Валерій Петрович – завідувач кафедри з вересня по грудень 1988 р. та з червня 1990 р. по даний час. Народився 26 жовтня 1956 р. у с. Конельська Попівка Жашківського району Черкаської області. Українець. Економіко-географ – ресурсознавець. Доктор географічних наук (з 1992р.), професор по кафедрі економічної географії (з 1993 р.), академік Української Екологічної Академії наук (з 1955 р.).

У 1978 році закінчив Чернівецький державній університет ім. Ю.Федьковича, географічний факультет, у якому працював лаборантом, аспірантом, ст. інженером, викладачем, доцентом, професором, з 1990 р. – по даний час – завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, з 2000 р. – по даний час – декан географічного факультету.

Основні наукові проблеми, що розробляє учений – еколого-економічна та економіко-географічна оцінка природно-ресурсного потенціалу(ПРП) України, що розуміється як сукупна продуктивність її природних ресурсів – засобів виробництва та предметів споживання, що виражається в її суспільній споживній вартості. Друга проблема, що хвилює автора – історія становлення та розвитку української суспільної географії. Досліджуються проблеми територіальної організації ПРП держави, його вплив на ефективність національного суспільного комплексу, шляхи раціоналізації природокористування.

Найвагоміші праці: Природно-ресурсный потенциал территории: Географический анализ и синтез.-Львов, 1986 (у співавторстві); Географія природно-ресурсного потенціалу України.-Львів, 1993; Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України.-К., 1993; Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. – Н., Чернівці, 1999; Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових карто-схем: Ч.- К., 1977. Ч.2.-К.,2001; Ч.3.-Чернівці, 2005., Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х част.: підручник. – Чернівці; Чернівецький нац.ун-т, 2010.-552 с.