Діалог зі стейкхолдером на тему: «Навички менеджера з туристичної індустрії»

18 квітня 2022 року для здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в он-лайн режимі відбувся діалог зі стейкхолдером на тему: «Навички менеджера з туристичної індустрії», модератором даного дійства виступила власниця туристичної агенції Савчук Анастасія Іванівна «Маленька Подорож». Організатори, доц. Підгірна В.Н., асистент Єремія Г.І.

Впродовж бесіди керівниця агенції Анастасія Савчук  акцентувала увагу студентів, що в  сучасному світі зростає рівень фахівців з управління туристично-сервісними організаціями – менеджерів як керівників організацій та їх підрозділів. Їх управлінські рішення визначають не лише ефективність їх діяльності, а також забезпечують стійкий розвиток об’єктів управління з дотриманням ними передових позицій на високому рівні. Компетентність керівника визначається не тільки прийняттям обґрунтовано-об’єктивних рішень на основі визначених цілей і їх плануванням, але й реалізацією та контролюванням рішень в ситуаціях виключної складності та непередбачуваності в ринкових умовах, ефективністю продажу туристичного продукту.

Тому від керівника-управлінця сучасної організації туристичної сфери вимагаються риси професійної компетентності, високого рівня підготовки з управлінської діяльності, обізнаності в питаннях економіки і права, професійному розумінні інноваційних процесів і новітніх технологій розвитку бізнесу. Тому знання по таких освітніх компонентах як: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Адміністративний менеджмент», «Комунікаційний менеджмент», «Управління інноваціями в галузі туризму» відіграють важливу роль у професійному становленні менеджерів  сфери туристичної індустрії. Жваву дискусію серед студентів викликало питання про особливі навички, якими варто володіти і зазначати, коли пишеш резюме, для того щоб мати конкурентну перевагу серед інших учасників.

Особливу зацікавленість серед здобувачів освіти  викликало питання назви туристичної агенції «Маленька подорож», а також розповідь власної історії успіху стейкхолдера. Варто відмітити особливий формат зустрічі у формі діалогу, під час якого студенти мали можливість бути активними учасниками комунікаційного процесу та переконатись у важливості і перспективності обраної професії.

Щира вдячність організаторам дійства, здобувачам освіти, викладачам кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, стейкхолдеру Савчук Анастасії. В подальшому планується продовжувати такий формат зустрічей за участю керівниці туристичної фірми.

This entry was posted in Студентське життя. Bookmark the permalink.