Докторські дисертації

Докторські дисертації, які виконані на кафедрі:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий
консультант
Дата захисту
Установа, де проведено захист
1
Чубрей  Олександра Степанівна
Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шоробура Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ректор
22 грудня 2020 р.
Хмельницька  гуманітарно-педагогічна  академія
2
Бучко Жанна Іванівна
Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
24 жовтня 2019 р.
Київський національний університет імені Т.Шевченка
3
Заячук Мирослав Дмитрович
Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
28 березня 2016 р.
Київський національний університет імені Т.Шевченка
4
Соловей Тетяна Василівна
Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі
Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, 11.00.07
проф. В.П. Руденко
13 травня 2015 р.
Київський національний університет імені Т.Шевченка

Докторські дисертації, які виконуються на кафедрі:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий
консультант
Захист заплановано на