Докторські дисертації

Докторські дисертації, які виконані на кафедрі:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий
консультант
Дата захисту
Установа, де проведено захист
1
Заячук Мирослав Дмитрович
Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
28 березня 2016 р.
Київський національний університет імені Т.Шевченка
2
Соловей Тетяна Василівна
Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі
Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, 11.00.07
проф. В.П. Руденко
13 травня 2015 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

 

Докторські дисертації, які виконуються на кафедрі:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий
консультант
Захист заплановано на
1
Бучко Жанна Іванівна
Стратегічні пріоритети та геопросторова організація транскордонного туризму в Україні: теорія, методологія, практика
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.П. Руденко
2018 р.