Днями, в рамках наукового семінару, підбито підсумки 5-ти річної роботи над кафедральною темою «Суспільно-географічні основи геопросторової організації транскордонного туризму в Україні» (2016-2020 рр).

Активними учасниками підготовки та опрацювання матеріалів, було 22 виконавці під керівництвом к.г.н., доцента Вацеби В.Я. Відповідальна за збір та оформлення матеріалів к.е.н. Підгірна В.Н. Науково технічним продуктом, за результатами роботи над кафедральною темою, був випуск підручника «Менеджмент туристичної індустрії» над яким працював колектив кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

По результатах НДР з’ясовано суть теоретико-методологічних основ суспільно-географічних досліджень геопросторової організації туристичної діяльності на транскордонних територіях, через аналіз чинників формування процесів в межах туристичних рекреаційно-туристичних комплексів. Здійснено кількісну оцінку туристичного потенціалу транскордонних територій України та зокрема Чернівецької області. Встановлено фактори, що впливають на процеси транскордонного туризму, до яких віднесено: 1) історико-етнографічні, 2) природні, 3) соціально-економічні умови; 4) соціальна інфраструктура туризму; 5) адміністративно-правовий. Обґрунтовано стратегічні пріоритети сталого розвитку туризму в межах регіональних туристичних комплексів через реалізацію основних положень Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Запропоновано інструменти для досягнення транскордонного ефекту в рамках інтегральної взаємодії у форматі «влада-громада-бізнес». Основні висновки та базові положення роботи рекомендуються для фахівців сфери туристичних послуг, науковців, аспірантів і студентів та всіх кого цікавлять питання геопросторової організації транскордонного туризму.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.