Данілова Ольга Миколаївна

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,

кандидат сільськогосподарських наук

 

Нагороди:

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2004 рік

Грамота Чернівецької обласної ради, 2015 рік

Підвищення кваліфікації: Університет «Штефана чел Маре» (м. Сучава), кафедра менеджменту, адміністративних відносин та туризму, 2018.

Член-кореспондент Лісівничої академії наук України

Секретар Чернівецького відділу Українського географічного товариства.

Науковий консультант НПП «Вижницький»   з питань ведення лісового господарства та організації рекреаційної діяльності

Додаткова інформація:

Народилася 3 жовтня 1971 року в м. Дунаївці Хмельницької області. В 1993  році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (тепер національний, м. Чернівці), здобувши кваліфікацію «Географ, викладач».

Кандидат сільськогосподарських наук з 1999 р. за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування яворових лісостанів в умовах Прикарпаття» Данілова О. М. захистила у м. Львові в  Українському державному лісотехнічному університеті. Звання доцента отримала у 2003 році.

Трудову діяльність  Данілова О.М. розпочала одразу після закінчення університету в 1993 р. на посаді молодшого наукового співробітника теми 48.83 кафедри економічної географії Чернівецького державного університету з перервою на  навчання в стаціонарній аспірантурі (1993-1996 рр.). У 1998 році зарахована на посаду асистента, а з 2001 року на посаду доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Активно співпрацює із природоохоронними установами Чернівецької області та входить до складу науково-технічної ради НПП «Вижницький».

Свою викладацьку діяльність Данілова О.М. розпочала в 1998 р. Основними дисциплінами, які вона викладає  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» є Маркетинг», «Основи маркетингу», «Основи географічного менеджменту і маркетингу»,  «Основи туристичного лісознавства», «Лісова таксація», «Маркетинг у лісовому господарстві», за кваліфікаційним рівнем «Магістр» – «Гірське лісівництво», «Менеджмент екологічних коридорів».

Основні напрями наукової діяльності пов’язані з  проблемами туристичного маркетингу,  екомаркетингу,  рекреаційного лісокористування, збалансованого лісогосподарювання,  екомоніторингу.

Результати наукових досліджень знайшли втілення в наукових та навчально-методичних виданнях. За час науково-педагогічної діяльності Данілова О.М. опублікувала близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Найважливіші публікації

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Данілова О.М., Ємчук Т.В. Заповідна справа та організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду: навч.посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т., 2019.328 с.

 2. Данілова О.М. Менеджмент лісорекреаційних ресурсів. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна  та ін. Чернівці, 2019. С.273-299.
 3. . Данілова О.М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств туристичної сфери. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна  та ін. Чернівці, 2019. С.122-185.
 4. Данілова О.М. Регулювання й управління розвитком туристичних ресурсів. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна та ін. Чернівці, 2019. С.374-394.
 5. Сівак В.К. Екологічна безпека територій та акваторій: навч. посібник / В.К. Сівак, О. М. Данілова та ін.- Чернівці: Чернівецький ун.-т., 2014.- 248 с.
 6. Данілова О. М. Лісоресурсний менеджмент/О.М. Данілова // Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 282-304.
 7. Сівак В.К. Основи екологічної безпеки: навч. посібник / В.К.Сівак, В.Д. Солодкий, О. М. Данілова, Ю.Г. Масікевич, М.В. Білоконь. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2012 – 220с.
 8. Сівак В.К. Природоохоронне інспектування : конспект лекцій / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 164 с.
 9. Сівак В. К. Місцеве самоврядування і екологічна безпека на базі положень Карпатської конвенції / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 74 с.
 10. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах лісового фонду Чернівецької області/ К.Кілінська, Н.Аніпко, Н.Андрусяк, Н.Коновалова, О. Данілова та ін./ Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монограф. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2010. – С.134-140.
 11. Швиденко А. Й. Дендрологія: підручник для вищих навчальних закладів / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. – 384 с.
 12. Швиденко А. Й. Лицарі українського лісу / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. –134 с.
 13. Швиденко А. Й. Недеревні ресурси лісу: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2002.
 14. Швиденко А. Й. Дерева і чагарники України: покритонасінні: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 2000. –79с.
 15. Швиденко А. Й. Дерева і чагарники України: голонасінні: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 1999. –79с.
 16. Швиденко А.Й. Концепції сучасного природокористування: навч. посібник / А.Й. Швиденко, І. В. Кібич, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 1999. –89 с.
 17. Швиденко А. Й. Формування яворових лісостанів: монограф./ А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 1998. – 68 с.

Статті у наукових збірниках

 1. Підгірна В.Н., Данілова О.М., Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Науковий журнал Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління"31 (70). N 1, 2020. С. 65-71. (DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-11)/
 2. Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці) у журналі "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 31 (70). N 3, 2020.
 3. Danilova O. Eco-marketing trends of hotel industry development in Ukraine / O. Danilova, N. Zablotovska, I. Pashaniuk // The USV Annals of economics and public administration - 2017. – Vol. 17, Issue 1(25) – P. 72-78.Editura universitatii «Stefan cel Mare» din Suceava. Journal homepage: www.annals.seap.usv.ro. http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/975/855
 4. Нrytsku V., Danilova O. Eco-network development in Ukraine: European, national and regional aspects // Present Environment and Sustainable development. – PESD - № 1,Volume 12, 2018. –P. 295-308. DOI10.2478/pesd-2018-0023.  http://pesd.ro/articole/nr.12/nr.1/10432%20-Volume12_issue_1%2023_paper.pdf
 5. K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, O.Danilova, O.Maniutina. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук. пр – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет. - Вип.795: Географія. – 2018. – С. 5-15.
 6. Данілова О. Геопросторові аспекти збалансованого лісогосподарювання у Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук. пр – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет. - Вип.795: Географія – 2018. – С. 75-82. https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view
 7. Hrytsku Veronika. Social-geographic analysis and assessment of populations quality of living (the case of Chernivtsi region) /M. Lapushniak, V. Hrytsku, I. Hrytsku-Andriesh, O. Danilova // Present Environment and Sustainable development. – 2015. –PESD - № 2,Volume 9. --   S. 243-248. DOI 10.1515/рesd 2015-0040.
 8. Данілова О.М. Внесок екоготелів у покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2015. С. 60-62. 
 9. Данілова О.М. Екоготель – ін новаційна концепція у сфері гостинності: реалії та перспективи розвитку в Україні / О. Данілова, І. Пашанюк // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 230-232.
 10. Данілова О. Про етнографічні тенденції на ринку туристичних послуг Чернівецької області з «Навколо світу» / О. Данілова, О. Баранник // Tourist Bukovina [Електронне видання]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. - № 1. С.21-26 (This project is funded by the Evropean Union: (HERITAGE) MIS-ETC Code 829 / - Режим доступу: www.heritage-ua-ro.ory/journal.php (дата звернення 12.07.2016 р.).
 11. Данілова О.М. Формування екотуристичного кластеру в контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області). О.М.Данілова, Н.В. Заблотовська / Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ з’їзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) : зб. наук. праць. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 363 с.  – С. 78-80.
 12. Данілова О.М. Оцінка рекреаційного впливу на лісові насадження Чернівецької області / О. М. Данілова, О. О. Гданська // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.8-11.
 13. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах об’єктів ПЗФ Вінницької області / О. М. Данілова, О. І. Поцілуйко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.83-85.
 14. Данілова О.М Організація моніторингу лісових ресурсів як невід’ємна складова збалансованого лісокористування  //Сучасні проблеми збалансованого природокористування: зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний випуск для VIII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», листопад, 2013.  – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013- С. 151-154.
 15. Данілова О.М. Аналіз чинників розміщення еко-готелів (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, І. В. Погинайко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип 655: Географія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.
 16. Данілова О.М. Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, В. К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.154-157.
 17. Данілова О.М. Екомаркетингові тенденції в розвитку готельного господарства / О. М. Данілова, І. В. Погинайко //Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.158-161.
 18. Данілова О.М. Лісові ресурси як чинник розвитку лісопромислового комплексу Чернівецької області / О. М. Данілова, В. А. Худіковська // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- С.63-66.
 19. Данілова О.М. Геоекологічні аспекти функціонування підприємств деревообробної промисловості / О. М. Данілова, В. А. Худіковська //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.587-588: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.188-192.
 20. Данілова О.М. Значення та перспективи розвитку екологічного туризму у рекреаційному лісокористуванні Чернівецької області / О. М. Данілова, М. В. Білоконь // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.20-22.
 21. Данілова О.М. Лісові ландшафти як чинник оптимізації екологічної стабільності території (на прикладі адміністративних районів Прут-Дністерського межиріччя) / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.483: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.42-45.
 22. Данілова О.М. Сучасні аспекти дослідження лісокористування у концепції збалансованого розвитку) / О. М. Данілова, В.К. Сівак, М. В. Білоконь // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.103-107.
 23. Данілова О.М. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85 річчя з дня народження) / О. М. Данілова, І. Д. Бойко, В.К. Сівак // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.44-48.
 24. Данілова О.М. Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.460: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.32-36.
 25. Сівак В.К. Ландшафти-основа природоохоронних територій Чернівецької області / В. К. Сівак, О.М. Данілова // Географія в інформаційному суспільстві: зб наук. пр. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т.ІІІ.- С.189-191.
 26. Данілова О.М. Анатолій Йосипович Швиденко / О.М. Данілова, Г.Т. Криницький // Збірник наукових праць Лісівничої академії наук України. – Львів: “Львівська політехніка”. – 2007. Вип. 5.- С.148-145.
 27. Кілінська К.Й. Природоохоронні території: внесок у стійкий розвиток / К. Й. Кілінська, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2006. – С.140-149.
 28. Брижак П.М. Місце і роль туристичної галузі Чернівецької області у формуванні сучасної інфраструктури регіону / П. М. Брижак, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Ант Лтд, 2005. – Вип.3 – С.11-14.
 29. Данілова О.М. Перспективи лісокористування в Україні / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.238. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 148-155.
 30. Данілова О.М. Вплив породного складу на деревну продуктивність лісів Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.220.Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 147-153.
 31. Швиденко А.Й. Організація моніторингу деревної продуктивності лісостанів/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, В.К. Сівак // Наукові записки Тернопільського державного пед. університету. Серія: Географія. – Тернопіль. - №2. – Ч.2. – 2004. – С.101-104.
 32. Швиденко А. Й. Географія типів лісу України / А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні (ІХ-та Погребняківські читання): зб.наук.пр. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.3 – С.159-164.
 33. Бойко І.Д. Роль та значення явора в лісових екосистемах НПП “Вижницький”/ О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип. 158: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.77-82.
 34. Швиденко А.Й. Наслідки інтродукції сосни кримської в Чернівецькій області/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова,  // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 138: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.74-79.

Курси

Маркетинг,  Основи географічного менеджменту і маркетингу, Управління розвитком туристичних ресурсів, Основи туристичного лісознавства, Лісова таксація, Маркетинг у лісовому господарстві,  Гірське лісівництво

Тематика наукових досліджень

Проблеми туристичного маркетингу,  екомаркетингу,  рекреаційного лісокористування, збалансованого лісогосподарювання