Данілова Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

 

Нагороди:

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2004 рік

Почесна Грамота Чернівецької обласної ради, 2015 рік

Почесна Грамота Чернівецької обласної ради, 2021 рік

Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021 рік

Почесна Грамота НЕНЦ, 2022 рік

Підвищення кваліфікації:

Університет "Штефана чел Маре" (м. Сучава, Румунія), кафедра менеджменту, адміністративних відносин та туризму,  29.10-09.11. 2018 р., сертифікат №9 від 09.11.2018 р. (6,0 ECTS).

Туристичний центр інформації та маркетингу Буковини університету «Штефана чел Маре» (м. Сучава, Румунія), 2018 рік.

Європейський університет Віадріна Франкфурд (Одер, Німеччина). Дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології̈: досвід Європейського Союзу та його впровадження у навчальний процес України», 20.04.2022-20.06.2022, сертифікат №0407/06 (6,0 ECTS) від 20.06.2022 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: "Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах Європейського Союзу та Україні" (м.Люблін, Польща), 14.01.2022-21.02.2022, сертифікат ES№95863/2022 (1,5 ECTS) від 21.02.2022 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) для наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: "Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу та України"  (м.Люблін, Польща), 19.12.2022-26.12.2022, сертифікат ES№11539/2022 (1,5 ECTS) від 26.12.2022 р.

Участь у тренінгах, вебінарах, конференціях з метою підвищення кваліфікації:

Тренінг «Маркетинг і комерційна стратегія» (Буковинський центр реконструкції і розвитку, м. Чернівці, 2015, диплом учасника №2015/53).

Тренінг «Проектний менеджмент» (Буковинський центр реконструкції і розвитку, м. Чернівці, 2015, диплом учасника №2015/72).

Тренінг для тренерів мережі Інституту «Республіка» (Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин, м. Київ, 2018, сертифікат ).

Курс «Основи користування MOODLE» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, 2020, сертифікат (90 годин)).

Тренінг «Маркетинг у соціальних мережах» (Ресурсний Центр Кольпінга, м. Чернівці, 2021,сертифікат учасника).

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Development and implementation of technologies in production» (Leeuwarden, Netherlands, 2021,  сертифікат учасника (12 годин)).

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Problems and Innovations in Science» (London, Great Britain. 2020,  сертифікат учасника (24 години)).

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «New Challenges and threats in Sciense» (Canada, Vancouver. 2020,  сертифікат учасника (24 години)).

Участь у ІХ міжнародній науковій конференції «Problems and tasks of modern sciense and practice» (Bordeaux, France. 2021,  сертифікат учасника (0,4 ECTS).

Участь у професійних об'єднаннях:

Секретар Чернівецького відділу Українського географічного товариства.

Член  науково-технічної ради НПП «Вижницький».

Член науково-технічної ради Чернівецького обласного управління лісового і мисливського господарства.

Член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

Участь у грантових наукових проектах:

«Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині (HERITAGE)» проект MIS-ETC Code 829. Проект виконувався Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Сучавським університетом Штефан чел Маре. Фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013. Терміни реалізації проекту: з 2.07.2012 р. до 30.06 2016 р.

Участь у  громадських проектах:

Комунікаційна координаторка Всеукраїнської Ініціативи «Активна Громада» м. Чернівці
https://inrespublica.org.ua/regionalni-predstavnytstva

Додаткова інформація:

Народилася 3 жовтня 1971 року в м. Дунаївці Хмельницької області. В 1993  році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (тепер національний, м. Чернівці), здобувши кваліфікацію «Географ, викладач». Кандидат сільськогосподарських наук з 1999 р. за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування яворових лісостанів в умовах Прикарпаття» захистила у м. Львові в  Українському державному лісотехнічному університеті. Звання доцента отримала у 2003 році.

Трудову діяльність  розпочала одразу після закінчення університету в 1993 р. на посаді молодшого наукового співробітника теми 48.83 кафедри економічної географії Чернівецького державного університету з перервою на  навчання в стаціонарній аспірантурі (1993-1996 рр.). У 1998 році зарахована на посаду асистента, а з 2001 року на посаду доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані з  проблемами туристичного маркетингу,  екомаркетингу,  рекреаційного лісокористування, збалансованого лісогосподарювання,  суспільно-географічними дослідженнями. Результати наукових напрацювань  знайшли втілення в наукових та навчально-методичних виданнях. За час науково-педагогічної діяльності опубліковано близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Найважливіші публікації

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Данілова О.М., Ємчук Т.В. Заповідна справа та організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду: навч.посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т., 2019.328 с.
 2. Данілова О.М. Менеджмент лісорекреаційних ресурсів. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна  та ін. Чернівці, 2019. С.273-279.

 3. Данілова О.М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств туристичної сфери. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна  та ін. Чернівці, 2019. С.122-185.
 4. Данілова О.М. Регулювання й управління розвитком туристичних ресурсів. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна та ін. Чернівці, 2019. С.374-394. .
 5. Сівак В.К. Екологічна безпека територій та акваторій: навч. посібник / В.К. Сівак, О. М. Данілова та ін. Чернівці: Чернівецький ун.-т., 2014. 248 с.
 6. Данілова О. М. Лісоресурсний менеджмент/ Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич та ін. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. С. 282-304.
 7. Сівак В.К. Основи екологічної безпеки: навч. посібник / В.К.Сівак, В.Д. Солодкий, О. М. Данілова, Ю.Г. Масікевич, М.В. Білоконь. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2012 – 220с.
 8. Сівак В.К. Природоохоронне інспектування : конспект лекцій / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 164 с.
 9. Сівак В. К. Місцеве самоврядування і екологічна безпека на базі положень Карпатської конвенції / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 74 с.
 10. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах лісового фонду Чернівецької області/ К.Кілінська, Н.Аніпко, Н.Андрусяк, Н.Коновалова, О. Данілова та ін./ Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монограф. Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2010. С.134-140.
 11. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Лісова дендрологія: навчальний посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. 234 с. .
 12. Швиденко А. Й. Лицарі українського лісу / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. –134 с.
 13. Швиденко А. Й.,  Данілова О.М. Недеревні  лісу: навч. посібник. Чернівці: Рута, 2002.
 14. Швиденко А. Й. Данілова О.М. Дерева і чагарники України: покритонасінні: навч. посібник . Чернівці: Рута, 2000. 79с.
 15. Швиденко А. Й., Данілова О.М.  Дерева і чагарники України: голонасінні: навч. посібник. Чернівці: Рута, 1999. 79с.
 16. Швиденко А.Й., Данілова О.М., Кібич І.В.  Концепції сучасного природокористува-ння: навч. посібник Чернівці: Рута, 1999. 89 с.
 17. . Швиденко А. Й., Данілова О.М.  Формування яворових лісостанів: монограф. Чернівці: Рута, 1998.

Публікації  у наукових збірниках (фаховий українських виданнях та закордонних журналах, що входять до наукометричних  баз даних)

 1. Підгірна, В., Костащук, В., Данілова, О. (2022). Оцінка структури та тенденції зайнятості населення України в умовах трансформаційних змін. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-61https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346
 2. Чубрей О.С., Данілова О.М., Підгірна В.Н. Науковий доробок економіко-географічної школи Чернівецького університету Інноваційна педагогіка. Київ, 2022.Вип. 4. Т.1 С. 37-40.  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/44-1_2022.pdf https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49506

 3. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів географії. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип.34. Т.2. 2021. С.136-141. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/34/part_2/34-2_2021.pdf
 4. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 31 (70).1 2020. С.65-71.

  http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/3.pdf

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49668

 5. Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці) у журналі "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 31 (70). N 3, 2020.

  http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1.pdf

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49668

 6. Danilova O., Zablotovska N, Pashaniuk I. Eco-marketing trends of hotel industry development in Ukraine. The USV Annals of economics and public administration. Vol. 17, Issue 1(25). 2017. P. 72-78. Editura universitatii «Stefan cel Mare» din Suceava. Journal homepage: www.annals.seap.usv.ro.
  http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/975/855
 7. Нrytsku V., Danilova O. Eco-network development in Ukraine: European, national and regional aspects. Present Environment and Sustainable development. PESD . № 1,Volume 12, 2018. P. 295-308.(EBSCO).

  http://pesd.ro/articole/nr.12/nr.1/10432%20-Volume12_issue_1%2023_paper.pdf

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=39266

 8. K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, O.Danilova, O.Maniutina. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania). Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук. пр .Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет. Вип.795: Географія.  2018. С. 5-15.

   ttps://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47048

 9. Данілова О. Геопросторові аспекти збалансованого лісогосподарювання у Чернівецькій області. Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук. пр . Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет. Вип.795: Географія  2018. С. 75-82.

   ttps://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47048

 10. Данілова О.М., Руденко В.П. , Ющенко Ю.С., Білоконь М.В., Робулець С.В.,
  Учений-еколог, викладач. Наукові праці Лісівничої академії наук України. Львів : В-во «Компанія “Манускрипт”», 2018. Вип. 17. С. 199-200.

  http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/issue/view/9/pdf3

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32414

 11. Lapushniak M., Hrytsku V., Hrytsku-Andriesh I., Danilova O. Social-geographic analysis and assessment of populations quality of living (the case of Chernivtsi region). Present Environment and Sustainable development. PESD - № 2,Volume 9.2015. P. 243-248. 
 12. Данілова О. Про етнографічні тенденції на ринку туристичних послуг Чернівецької області з «Навколо світу» / О. Данілова, О. Баранник // Tourist Bukovina [Електронне видання]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. - № 1. С.21-26 (This project is funded by the Evropean Union: (HERITAGE) MIS-ETC Code 829 / - Режим доступу: www.heritage-ua-ro.ory/journal.php (дата звернення 12.07.2016 р.).
 13. Данілова О.М. Формування екотуристичного кластеру в контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області). О.М.Данілова, Н.В. Заблотовська / Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ з’їзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) : зб. наук. праць. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 363 с.  – С. 78-80.
 14. Данілова О.М. Оцінка рекреаційного впливу на лісові насадження Чернівецької області / О. М. Данілова, О. О. Гданська // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.8-11.
 15. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах об’єктів ПЗФ Вінницької області / О. М. Данілова, О. І. Поцілуйко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.83-85.
 16. Данілова О.М Організація моніторингу лісових ресурсів як невід’ємна складова збалансованого лісокористування  //Сучасні проблеми збалансованого природокористування: зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний випуск для VIII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», листопад, 2013.  – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013- С. 151-154.
 17. Данілова О.М. Аналіз чинників розміщення еко-готелів (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, І. В. Погинайко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип 655: Географія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.
 18. Данілова О.М. Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, В. К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.154-157.
 19. Данілова О.М. Екомаркетингові тенденції в розвитку готельного господарства / О. М. Данілова, І. В. Погинайко //Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.158-161.
 20. Данілова О.М. Лісові ресурси як чинник розвитку лісопромислового комплексу Чернівецької області / О. М. Данілова, В. А. Худіковська // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- С.63-66.
 21. Данілова О.М. Геоекологічні аспекти функціонування підприємств деревообробної промисловості / О. М. Данілова, В. А. Худіковська //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.587-588: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.188-192.
 22. Данілова О.М. Значення та перспективи розвитку екологічного туризму у рекреаційному лісокористуванні Чернівецької області / О. М. Данілова, М. В. Білоконь // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.20-22.
 23. Данілова О.М. Лісові ландшафти як чинник оптимізації екологічної стабільності території (на прикладі адміністративних районів Прут-Дністерського межиріччя) / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.483: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.42-45.
 24. Данілова О.М. Сучасні аспекти дослідження лісокористування у концепції збалансованого розвитку) / О. М. Данілова, В.К. Сівак, М. В. Білоконь // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.103-107.
 25. Данілова О.М. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85 річчя з дня народження) / О. М. Данілова, І. Д. Бойко, В.К. Сівак // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.44-48.
 26. Данілова О.М. Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.460: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.32-36.
 27. Сівак В.К. Ландшафти-основа природоохоронних територій Чернівецької області / В. К. Сівак, О.М. Данілова // Географія в інформаційному суспільстві: зб наук. пр. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т.ІІІ.- С.189-191.
 28. Данілова О.М. Анатолій Йосипович Швиденко / О.М. Данілова, Г.Т. Криницький // Збірник наукових праць Лісівничої академії наук України. – Львів: “Львівська політехніка”. – 2007. Вип. 5.- С.148-145.
 29. Кілінська К.Й. Природоохоронні території: внесок у стійкий розвиток / К. Й. Кілінська, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2006. – С.140-149.
 30. Брижак П.М. Місце і роль туристичної галузі Чернівецької області у формуванні сучасної інфраструктури регіону / П. М. Брижак, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Ант Лтд, 2005. – Вип.3 – С.11-14.
 31. Данілова О.М. Перспективи лісокористування в Україні / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.238. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 148-155.
 32. Данілова О.М. Вплив породного складу на деревну продуктивність лісів Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.220.Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 147-153.
 33. Швиденко А.Й. Організація моніторингу деревної продуктивності лісостанів/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, В.К. Сівак // Наукові записки Тернопільського державного пед. університету. Серія: Географія. – Тернопіль. - №2. – Ч.2. – 2004. – С.101-104.
 34. Швиденко А. Й. Географія типів лісу України / А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні (ІХ-та Погребняківські читання): зб.наук.пр. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.3 – С.159-164.
 35. Бойко І.Д. Роль та значення явора в лісових екосистемах НПП “Вижницький”/ О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип. 158: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.77-82.
 36. Швиденко А.Й. Наслідки інтродукції сосни кримської в Чернівецькій області/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова,  // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 138: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.74-79.

Курси

Маркетинг, Технологія туристичної діяльності, Економічна і соціальна екологія, Управління санаторно-курортною справою, Управління розвитком туристичних ресурсів, Менеджмент Wellness&SPA індустрії, Основи географічного менеджменту і маркетингу, Економіка природокристування.

Тематика наукових досліджень, публікації у матеріалах конференцій

Тематика наукових досліджень
Проблеми  менеджменту  та маркетингу  туристичної індустрії, екомаркетингу,  суспільно-географічні дослідження невиробничої сфери України, рекреаційне лісокористування та збалансоване лісогосподарювання.
Окремі публікації в матеріалах наукових конференцій
Данілова О. Управлінські аспекти розвитку туристичної інфраструктури: національний та регіональний аспекти (на прикладі Чернівецької області). Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р.: електронний варіант. ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –С.95-97 URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27175
Заблотовська Н.В., Данілова О. М., Салій М.В. Значення природних умов у формуванні поселенської мережі Тернопілської області //«Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд»: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару,приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.).Тернопіль: Вектор, 2022. С.139-140. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6074/konf-Polanskii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Данілова О., Мацевко Л. Використання інтерактивних методів на уроках географії в умовах дистанційного навчання // Problems and tasks of modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France 2021. Pp. 274-277. URL:https://eu-conf.com/events/problems-and-tasks-of-modern-science-and-practice/
Данілова О.М., Паламарюк М.Ю., Цимбал Є.С. Реалізація заходів антикризового управління туристичною галуззю в період пандемії COVID-19 // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи : збірник матеріалів  2-ї Міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої 145-річчю геогр. освіти в Чернівецюкому нац. ун.-ті ім.Ю.Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.). Чернівці: Чернівец. нац. ун.-т. ім. Ю.Федьковича, 2021. С.23-28.
Данілова О.М. Використання сучасних методів та технологій для обліку та спостережень за лісовими насадженнями. Development and implementation of technologies in production. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Leeuwarden, Netherlands 2021. Pp. 10-13. URL: https://eu-conf.com
Danilova O., Hrytsku V. Ecological-economic aspects  of forestry management in the carpatian Region of Ukraine / O. Danilova, V.Hrytsku // International Symposium Present Environment and Sustainable development the 13-th edition ( Iasi, 2018– P. 32-33.)
Данілова О.М., Шенішевська І.М. Проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції у період рецесії. Problems and Innovations in Science: the 1st International scientific and practical conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, Great Britain. 2020. V. 1. Р. 59-65.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/
43687/1/SemchukBrit.pdf
Данілова О.М., Шенішевська І.М. Ризики функціонування ринку органічної продукції у період рецесії: глобальні та національні аспекти. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика :матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р. Чернівці,  2020. С 175 -182.
Данілова О.М., Шенішевська І.М. Антикризовий менеджмент туристичних підприємств уперіод пандемії COVID-19. The 11ts International scientific and practical conference «New Challenges and threats in Sciense» (Nowember 16-17, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. 196 p.
Vancouver, Canada. P. 770-771. DOI - 10.46299/ISG.2020.II.X
Veronika Hritsku, Olga Danilova Ecotourism on the Territory of the “Vyzhnytsia” National Natural Park: Facts and Perspectives. 17-18 iulie 2019, Romania.
Єремія Г.І  Природничі дослідження Буковини кінця ХІХ-початку ХХ століття у румуномовних працях / Єремія Г.І., Данілова О.М. // Мат-ли міжнародної наукової конференції присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ ім. Ю.Федьковича (м.Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р.): зб. наук. ст. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т , 2017. – С.37-39.
Данілова О.М. Впровадження екосертифікаційних вимог у практику готельного господарства України та Болгарії у контексті управління сталим розвитком туризму / О. Данілова, І. Пашанюк, П. Лаков // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича): Мат. Міжнар. наук. конф. (м.Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац.. ун-т, 2016. –. -  С. 127-128.
Данілова О.М. Екоготель – інноваційна концепція у сфері гостинності: реалії та перспективи розвитку в Україні / О. Данілова, І. Пашанюк // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 230-232.
Данілова О.М. Механізм впровадження маркетингових екологічних ініціатив на підприємствах готельного типу/ О. М. Данілова, І.В Пашанюк // Актуальні проблеми життєдіяльності : Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Кременчук 24-25 березня, 2014 р). – Кременчук: ПП «Щербатих О.В.», 2014. –С.203-206.
Данілова О.М. Заходи покращення рекреаційного лісокористування у контексті рекреаційно-туристської діяльності в Чернівецькій області / О.М.Данілова // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с. – С. 250-251.
Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму як засобу екологічної освіти населення в лісовому фонді Чернівецької області / О.М. Данілова // Екологічна освіта: регіональні та національні аспекти. Горбуновські читання. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2013. – 34-35 с.
Данілова О.М., Сівак В.К. Історичні аспекти лісокористування у Чернівецькій області// Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 2 червня 2012). – Чернівці: Букрек, 2012.- С.34-35.
Данілова О.М., Сівак В.К. Методичні аспекти дослідження збалансованого лісокористування  на  регіональному рівні // Розвиток прикладної екології на Буковині: Матеріали  ювілейної конференції – Чернівці-Харків НТУ «ХПІ», 2012. – С.66-70.
Данілова О.М. Худіковська В.А. Вплив підприємств лісопромислового на компоненти навколишнього середовища/Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки. Горбуновські читання» - Чернівці: ПРУТ, 2011. – С.60-61
Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данилова О.М. Водоохоронні ліси в функціональній структурі лісів Чернівецької області/Гідрологія, гідрохімія,  гідро екологія: Мат. 5-ої Всеукраїнської нак.конф.(Чернівці: 22-24 вересня 2011 р). – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- С.236-239
Данілова О.М., Пирогівська А/ Використання екотуристичного потенціалу Хмельницької області у контексті збереження та відтворення природних ресурсів/Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки. Горбуновські читання» - Чернівці: ПРУТ, 2011. – С.58-60.
Данілова О.М., Сівак В.К. Методичні аспекти дослідження еколого стабілізуючих функцій лісів у концепції збалансованого лісокористування/Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня, 2011 р. – Кмянець-Подільський: Мошинський, 2011. – С.133-135.
Данілова О.М., Сівак В.К., Білоконь М.В. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного лісокористування у Чернівецькій області/ Рекреаційно-туристичне природокористування в Східно-Європейському регіоні: сучасний стан і перспективи:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 жовтня 2010 р). _ Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2010.- С.37-41.
Данілова О.М., Сівак В.К Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області/ Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня)  – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - С.45-46
Данілова О.М., Бойко І.Д., Сівак В.К. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85 річчя з дня народження ) / Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня)  – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - С.24.
Данілова О.М. Регіональні аспекти моніторингу лісових ресурсів (на прикладі Чернівецької області) //Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 2006 р) – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006.- С 135. –137.
Данілова О.М., Бойко І.Д. Роль моніторингових досліджень стану лісових біоценозів у виявленні проблем рекреаційного лісокористування// Матеріали Четвертої міжнародної наукової конференції “Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки”. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006- С.10-15.
Данілова О.М., Бойко І.Д. Рекреаційна оцінка лісових ресурсів Чернівецької області// Інноваційні моделі розвитку туристичної інфрастуктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 23-24 вересня, 2006). – Чернівці: Рута, 2006. – С.56-60.
Данілова О.М. Природоохоронні функції лісів//Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: матеріали шостої міжнародної наук.конф.(Чернівці, 11-12 травня 2007 р). – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – С.308-310.