Відкрите практичне заняття з курсу “Основи суспільної географії”

2 листопада 2023 року відбулося відкрите практичне заняття для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 Географія.

На занятті здобувачі освіти набули практичних навиків по темі: «Господарство. Національна економіка». Зокрема, навчились класифікувати потреби та характеризувати типи економічних систем, визначати показники національної економіки (ВВП, ВНП, ВВП на одного мешканця, ЧНП, НД тощо)

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.