Всеукраїнський науковий семінар

16 грудня 2021 року відбувся міжвузівський науковий семінар за участю стейкхолдерів на тему «Сільський туризм як антикризовий чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад». Захід модерували д.геогр.н., доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Жанна Бучко, к.геогр.н., асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ імені Юрія Федьковича Марія Паламарюк, Голова правління ІФОО Спілки сільського зеленого туризму в Україні, в.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Закладу вищої освіти «Університету Короля Данила» м. Івано-Франківськ Павло Горішевський.

Метою семінару було обґрунтування функціонального змісту діяльності суб’єктів сільського зеленого туризму та визначення особливостей і напрямів здійснення туристичної діяльності у територіальних громадах в умовах децентралізації.

На семінарі учасники заслухали доповіді: к.геогр.н. Марії Паламарюк, яка зазначила, що соціальний аспект значущості туризму полягає в його позитивному впливі на регіони та місцеві громади шляхом покращення комунікаційних систем, забезпечення робочими місцями, розвитком культури й освітнього рівня місцевого населення. На підтвердження, доцентка Жанна Бучко відмітила, що ефективна практика запровадження сільського туризму дозволяє забезпечити економічну та демографічну стабільність в сільських місцевостях, зменшити рівень безробіття та сприяє вирішенню локальних соціально-економічних проблем. Для місцевих бюджетів така діяльність сільських громад слугує можливістю отримання додаткових фінансових ресурсів для облаштування сільських населених пунктів та благоустрою сільської місцевості. Тому, як доповнив Павло Горішевський, створення пріоритетних можливостей  для розвитку  зеленого туризму у територіальних громадах здійснимий через інтегральну взаємодію у форматі «влада-громада-бізнес». Доцентка Олександра Чубрей підсумувала стратегічні напрямки розвитку сільського туризму в Україні з врахуванням законопроекту №2232а «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство».

З боку стейкхолдерів виступила власниця приватної садиби «Казковий будиночок» Вікторія Гулей, яка на прикладі власного об’єкту сільського туризму ознайомила учасників семінару з етапами становлення та розвитку бізнесу, у форматі панельної дискусії взяла участь в  обговоренні проблем, які перешкоджають успішному веденню туристичного бізнесу та способами їх вирішення, поділилася планами подальшої діяльності.

В обговоренні взяв участь професор Валерій Руденко, який окреслив напрями діяльності щодо розвитку сільського туризму на Буковині та в Україні. Відмітив, що даний семінар особливо актуальний для викладачів, які готують фахівців у сфері туризму та підприємництва. Тому анонсував проведення даних семінарів кожні півроку з можливістю залучення більшої кількості власників приватних садиб, а також представників місцевої влади.

Перевагою даного семінару було те, що захід проводився у змішаному форматі, що дало можливість взяти участь у даному дійстві  науковцям та практикам з різних вузів України: Закладу вищої освіти «Університету Короля Данила» м. Івано-Франківськ, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (географічний факультет), Інституту природничих наук і туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії України. Також від ЧНУ імені Юрія Федьковича у семінарі взяли участь викладачі кафедр: економічної географії та екологічного менеджменту, соціальної географії та рекреаційного природокористування, географії та менеджменту туризму.

Загалом учасники висловили задоволення від проведеного наукового семінару та наголосили на користі взаємного обміну досвідом. Чекаємо на наступні зустрічі!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.