Вийшов друком підручник «Менеджмент туристичної індустрії»

На початку липня 2019 року у видавництві Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича було надруковано колективний підручник “Менеджент туристичної індустрії» у 3-х частинах, авторським колективом якого є викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. У підручнику в логічній послідовності висвітлено організаційний елемент функціонування суб’єктів туристичної індустрії, актуалізовано ресурсну складову формування ринку туристичних послуг, обґрунтовано необхідність державних важелів регулювання туризму.

Усі чотирнадцять розділів підручника дадуть можливість отримати знання про природно-ресурсні передумови розвитку ринку туристичної індустрії, ознайомлять з принципами обґрунтування та вибору базової стратегії функціонування туристичної інфраструктури в умовах конкурентної боротьби.

Адже, мета підготовки фахівця галузі «менеджмент туристичної індустрії» – це вимога часу. Відомо, що підготовка висококваліфікованого менеджера, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності системи управління в умовах ринкових трансформацій дасть можливість сформувати нову еліту неоіндустріальної економіки, націленої на забезпечення туристичної галузі кваліфікованими конкурентоспроможними кадрами сфери туристичної індустрії.

Таким чином, підручник “Менеджент туристичної індустрії» буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також фахівців сфери туристичних послуг, і всіх, кого цікавить питання функціонування туристичної інфраструктури.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.