Вийшов друком навчальний практикум «Менеджмент: тренінговий курс»

Нещодавно побачив світ навчальний практикум «Менеджмент: тренінговий курс» к.е.н., викладача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Підгірної Валентини Никифорівни.
Головна мета навчального практикуму – подолати розрив між теоретичним викладом матеріалу і його практичним засвоєнням. Він допоможе студентам перевести теоретичні знання, здобуті під час лекцій і самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент», у практичну площину, сприятиме поглибленому вивченню матеріалу курсу в цілому. Викладачам цей навчальний посібник дасть змогу оптимізувати роботу зі студентами на практичних заняттях, створити базу завдань для індивідуальних навчально-дослідних робіт, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів.
Видання містить методичні рекомендації до виконання завдань, перелік теоретичних питань, рекомендації до вивчення тем, питання для перевірки знань, навчальні завдання для самостійної роботи, тестові завдання різних рівнів складності, навчальні ігри та кросворди.
Автор сподівається, що пропонований навчальний практикум стане підручним інструментом у формуванні управлінських навиків майбутніх фахівців сфери туристичної індустрії.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.