Видатні люди – вихідці з кафедри

Мармуль Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету. Народилася Лариса Олександрівна 17 травня 1961 року в родині службовців в с. Плиски Борзнянського району Чернігівської області. Батьки Лариси Олександрівни – Марія Михайлівна та Олександр Трохимович.

У 1978-1983 рр. навчалася в Чернівецькому державному університеті, який закінчила з відзнакою. З 1984 р. – інженер, а потім – аспірантка згаданого ВНЗ.

Мармуль Л.О. у 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Територіальна організація продовольчого комплексу та основні напрями її вдосконалення (на прикладі Чернівецької області)». У 1988-1991 рр. працювала старшим викладачем кафедри економіки та організації виробництва економічного факультету Чечено-Інгушського державного університету. У 1991-1995 рр. – доцент кафедри економічної географії Мелітопольського державного педагогічного інституту. У 1992-1993 рр. Стажувалась у відділі розміщення та розвитку АПК у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 1994 р. захистила у Раді по вивченнюпродуктивних сил України НАНУ докторську дисертацію «Підвищення ефективності розвитку і функціонування регіонального агропромислового комплексу в умовах формування ринкових відносин (на прикладі АПК південного регіону України)».

Лариса Олександрівна є ученицею відомого ученого-економіста географа,д.г.н., профессора Ігнатенка Миколи Григоровича. Микола Григорович відомий нетільки як організатор науки, надзвичайно обдарований вчений, який завжди мав нові та цінні наукові ідеї, автор підручників з економічної географії УРСР та Радянського Союзу, результативних наукових досліджень у галузі географії таекономіки хімічної та нафтохімічної промисловості, природно-ресурсного потенціалу території, агропромислового комплексу та його галузей.

Мармуль Л.О. з 1994 р. працює в ХДАУ, на посаді зав. Кафедри обліку і аудиту(1995 р.). З 2003 р. – проректор з міжнародних зв’язків. Наукова діяльність пов’язана з вирішенням важливих теоретичних і практичних проблем підвищення соціально-економічної та екологічної ефективності функціонування регіональних АПК, розвитку підприємництва, вдосконалення обліку, аудиту, фінансової звітності. Результати фундаментальних і прикладних досліджень впроваджені в практику діяльності Управлінь економіки, Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, агропромислових підприємств Херсонщини.

Під науковим керівництвом профессора Мармуль Л.О. розроблені та впроваджені в навчальний процесс науково-методичні програми та контролюючі модулі з економіки та організації агробізнесу, розміщення продуктивних сил,обліку і аудиту. Професор Мармуль Л.О. є автором понад 300 публікацій.  Нею створено наукову школу, де безпосередньо під її керівництвом успішно захищено понад 50 кандидатських та докторських дисертації.

 

Клапчук Володимир Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Народився 7 січня 1964 р. у м. Караганда (Казахстан). Проживає в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1981 р. з золотою медаллю закінчив Делятинську СШ № 1, в 1986 р. – з відзнакою географічний факультет Чернівецького державного університету.

З 1986 по 2000 рр. працював у Карпатському національному природному парку (1986–1989 – інженер з охорони природи, 1989–1990 – молодший науковий співробітник, 1991–2002 – заступник директора з наукової роботи).

У 1990–1991 рр. – заступник голови виконкому Делятинської селищної ради. У 2003–2005 рр. перебував на посаді заступника голови, керівника апарату Надвірнянської районної державної адміністрації.

З 1 липня 2005 р. – у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006–2010 – доцент кафедри екології та рекреації; 2010–2011 – професор кафедри екології та рекреації; з 2011 – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи).

У 1988–1992 рр. навчався у аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті географії НАН України, де в 1994 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.04 – «геоморфологія та еволюційна географія» на тему «Етапи розвитку річкових долин басейну верхнього Пруту». У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України на тему «Соціально-демографічні процеси та господарство Гуцульщини у другій половині XIX – першій третині XX ст.».

Приймав участь у понад 50 наукових і науково-практичних конференціях і семінарах.

У 1999 р. проходив стажування у США (штат Північна Кароліна) з питань природоохоронної та рекреаційної діяльності заповідних об’єктів. У 2012 р. стажувався у Ягеллонському університеті (м. Краків).

Є членом Науково-методичної комісії зі сфери обслуговування Міністерства освіти і науки України (з 2013 р.); членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з січня 2013 р.), Вченої ради факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2005 р.), Науково-технічної ради Карпатського національного природного парку (з 1991 р.), Вченої ради Природного заповідника «Горгани» (з 1996 р.).

Неодноразово був членом спеціалізованих вчених ради з захисту кандидатських дисертацій з історії та етнології, мистецтвознавства.

На громадських засадах очолював Навчально-науковий центр туристично-краєзнавчих досліджень імені Миколи Шкрібляка, є головним редактором фахового журналу «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму».

Вихованці В.М. Клапчука ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів та Всеукраїнських олімпіад з туризму.

Опублікував понад 360 наукових публікацій, в т.ч.: 24 одноосібні та колективні монографії; понад 60 навчально-методичних праць. Отримав 24 авторських свідоцтва.

Основні напрямки досліджень: Економічна історія Галичини; Курортне господарство Галичини; Оцінка рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області.

Основні монографії:

  1. Клапчук В.М. Природні умови і ресурси Делятинщини та їх охорона. Яремча, 1995. 60 с.
  2. Клапчук М.М., Клапчук В.М. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 року). Делятин, 2000. 120 с.
  1. Клапчук В.М., Клапчук М.М. Делятинщина: історико-географічне дослідження. Делятин-Івано-Франківськ: Фоліант, 2007. 584 с.
  1. Клапчук В.М. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина XIX – перша третина XX ст.): монографія / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Львів; Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. 508 с.
  2. Клапчук В.М. Проців О.В. Лісове та мисливське господарство Галичини: монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. 432 с.
  1. Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 224 с.
  2. Клапчук В.М. Корисні копалини Галичини : видобування та переробка : монографія / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 508 с.
  3. Клапчук В.М. Сільське господарство Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. 336 с.
  4. Клапчук В.М. Транспорт і зв’язок Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 672 с.
  5. Клапчук В.М. Михайло Клапчук. Український націоналіст і вчений (життєвий, політичний і науковий шлях) : до 100-річчя від Дня народження : монографія / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Делятин-Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. 641 с.

 

 

Місевич Корній Миколайович

Доктор географічних наук, професор. Народився 6 червня 1931 року в с. Шипинці Чернівецької області. Закінчив географічний факультет Чернівецького університету в 1961 році. З 1963 року в Інституті географії СО РАН – лаборант, аспірант, молодший науковий співробітник, учений секретар.

В 1968 році захистив кандидатську дисертацію “Типы расселения в связи с хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском округе”, в 1989 роцы – докторську дисертацію “Географические основы формирования системи расселения в районах хозяйственного освоения Сибири”. З 1992 року – зав. лабораторії географії населення Інституту географії та професор Іркутського держуніверситету.

 

Писаренко Світлана Марківна

Народилася 24 грудня 1937 року ум. Гомелі (Республіка Білорусь). У 1961 році закінчила Чернівецький державний університет, географічний факультет з відзнакою.

У 1990 році захистила докторську дисертацію (доктор географічних наук) на тему “Трудові ресурси і територіальна структура сусрільно-територіального комплексу (економіко-географічні аспекти дослідження)” у Відділенні географії Інституту геофізики НАН України.

Вчене звання професора отримала у 1994 році зі спеціальності “Розміщення продуктивних сил, економіка районів України”.

 

Хомра Олександр Улянович (1946 – 2006 рр.) В 1970 році закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію (кандидат економічних наук), а в 1991 році – докторську дисертацію та отримав учену ступінь доктора географічних наук.

Автор майже 300 наукових праць, в тому числі дві книги та 14 колективних монографій, багато статтей, опублікованих в наукових виданнях України,Росії, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини.

 

Краснопольський Олексій Васильович

В 1993-1995 рр. видав у Санкт-Петербурзі бібліографічний науковий довідник “Отечествинные географы”. В 1996 році Краснопольському О.В. за цю працю було присуджено золоту медаль імені Ф.П. Літке, в 1999 р. – нагороджено Почесною грамотою Президії Російського географічного товариства за великі заслуги перед географією і Географічним товариством. У цьому ж році О.В. Краснопольського запрошено на роботу у Волинський державний університет імені Лесі Українки, де в 1999 – 2002 рр. він завідувач кафедри фізичної географії. Наукові успіхи в Україні відзначені значком “Відмінник освіти України” (2001) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Був автором понад 150 наукових праць із географії населення, демографії, економіки, історії географічної науки, в тому числі більше 10 книг. Серед них “Население и трудовые ресурсы Донбасса” (1977, у співавторстві); “Отечественные географы” в трьох томах (1993-1995); “География республики Адыгея” (1995, 2001); “Научный потенциал географической науки”; “Россия. Развитие географии на Кавказе” (1999); “Труженики науки Адыгеи” (2001)

 

Романюк Михайло Дмитрович

Романюк Михайло Дмитрович. Методологія і практика регулювання міграційного руху населення за умов перехідної економіки: Дис… д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. -К., 1999. – 436 арк. – Бібліогр.: арк. 406-431.

 

Джаман Михайло Олексійович народився у серпні 1953 року в сім’ї сільських учителів на Прикарпатті ( с. Бучачки Івано-Франківської області ). Після закінчення середньої школи на „відмінно”, вступив до Чернівецького державного університету, який закінчив у 1975 році зі спеціальності економіко-географ.

Трудову діяльність розпочав учителем географії на житомирському Поліссі за направленням Міністерства народної освіти України. Там же був обраний звільненим секретарем парторганізації хмелерадгоспу „Прогрес”.

Після повернення на Прикарпаття був направлений у 1981 році на службу в органи МВС України. У січні 1985 р. переведений на Крайню Північ (м. Норильськ), де відпрацював 11 років. Одночасно займався дослідженням сільського і промислового господарства Єнісейської півночі і усього Заполяр’я колишнього Радянського Союзу. Розробив методику економічної оцінки оленячих пасовищ, і в 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Науково-дослідному інституті сільського господарства нечорноземної зони РФ у Пушкіні – Санкт-Петербурзі. З 1995 по 2005 роки Михайло Олексійович проживав у Санкт-Петербурзі і працював у провідних вищих навчальних закладах Росії.

У вересні 2005 року повернувся в Україну на постійне проживання. Є науковим керівником декількох аспірантів, які працюють над кандидатськими дисертаціями з географії та економіки. Перший пошукач в Україні захистився у березні 2008 р. Джаман М.О. є автором біля сотні (96) наукових праць з економіки та управління національним господарством, в т. ч. 12 монографій і 3-х навчальних посібників. В даний час у співавторстві готуються до випуску ще 3 монографії з питань етногеографічних аспектів розвитку глобалізації і регіоналізації в сучасному світі, стратегії розвитку міжнародної кооперації і організації управління та умов оплати праці

 

Жук Микола Васильович. Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону дисертація д-ра екон. наук: 08.01.01. / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2003

 

Масловська Людмила Цезарівна. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика: дс… д-ра екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України . – К., 2004.