Взаємодія зі стейкходерами

Інтеграцію інструментів географічної науки та інструментів маркетингу було розглянуто на підсумковому занятті з навчальної дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» (Лектори курсу: доц. Данілова О.М., доц. Підгірна В.Н., ас .Єремія Г.І.), що відбулося 20 листопаді 2020 для студентів географічного факультету ОР «Бакалавр», що навчаються за  ОП «Географія», «Середня освіта. Географія» та за участі наукового співробітника Інституту географії НАН України, к.геогр.н. Олександра Лейберюка.

Під час заняття студенти були ознайомлені із особливостями та завданнями геомаркетингу, методами та інструментарієм  геомаркетингових досліджень. Прикладні аспекти використання геоінформаційних технологій у вирішенні маркетингових завдань  були розкриті запрошеним спікером, який наочно продемонстрував існуючі можливості сучасних геоінформаційних  систем у прийнятті стратегічних управлінських рішень, які базуються на використанні методів географічного аналізу просторово розподілених предметів і явищ. 

Як підсумок, було продемонстровано сфери застосування сучасного геомаркетингу, що стало унаочненням для фахівців-географів сфер подальшого використання набутих знань та можливостей подальшого працевлаштування.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.