Вацеба Володимир Ярославович

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту з 2017 р. по 2021 р.

Додаткова інформація:

Дата народження – 15 вересня 1967 року.

Місце народження – с.Радча, Тисменецького району Івано-Франківської області, Україна.

Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю „Географія” у 1991 році.

На кафедрі працює з 1991 року.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність: „Економічна та соціальна географія”, шифр: 11.00.02.

Тема: Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів (на матеріалах України)

Науковий керівник: д.г.н., проф. Руденко В.П.

Місце захисту - Львівський національний університет імені Івана Франка

У 2018 році пройшов стажування без відриву від освітнього процесу на кафедрі менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Публікації
2019 р.
Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах/ Руденко В.П., Вацеба В.Я.. Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці:Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича , 2019.-504с.
2018 р.
Вацеба В.Я. Суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької області/І. Костащук, В. Вацеба, В. Білоус//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. - Тернопіль: СМП «Тайп». -№1(вип. 44). -2018.-С88-96 ( Google Scholar)
2016 р.
Вацеба В.Я. Типологічна оцінка ПРП Чернівецької області у розрізі фізико-географічних районів//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016.- Вип. 775-776: Географія.- С31-33.
Ячнюк М.О., Вацеба В.Я., Франків О.Б. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області//Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.-Вип.755-776: Географія.- С263-268.
2014 р.
Менеджмент природоохоронної діяльності у 3-х частинах: підручник/В.П.Руденко, М.Т.Гостюк, І.В. Кібич, С.В. Руденко, В.Я. Вацеба, В.С.Грицку, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, М.В. Цепенда, М.О.Ячнюк, М.М. Цепенда, Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014.-440 с.ISBN 978-966-423-309-2.( Гриф МОН України, лист № 1 /11-7192 від 14.05.2014)
Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України.-Чернівці: Рута, 2001.-269c.

Курси

Розміщення продуктивних сил та регіоналістика, географія ПРП України, основи економічних знань, оцінка ПРП, історія економічної думки в Україні, географія рекреації та туризму, методика викладання основ економічних знань. 

Тематика наукових досліджень

Оцінка природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України