Вацеба Володимир Ярославович

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту  відповідно до наказу № 17-к  від 3.01.2017 року.

Додаткова інформація:

Дата народження – 15 вересня 1967 року.

Місце народження – с.Радча, Тисменецького району Івано-Франківської області, Україна.

Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю „Географія” у 1991 році.

На кафедрі працює з 1991 року.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність: „Економічна та соціальна географія”, шифр: 11.00.02.

Тема: Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів (на матеріалах України)

Науковий керівник: д.г.н., проф. Руденко В.П.

Місце захисту - Львівський національний університет імені Івана Франка

Курси

Розміщення продуктивних сил та регіоналістика, географія ПРП України, основи економічних знань, оцінка ПРП, історія економічної думки в Україні, географія рекреації та туризму, методика викладання основ економічних знань. 

Тематика наукових досліджень

Оцінка природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України