Бінарне заняття зі стейкхолдером (для здобувачів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія))

6 жовтня 2022 року д. пед. н., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. провела відкрите бінарне заняття з курсу "Вступ до спеціальності" на тему "Сучасні тенденції реформування системи освіти України" для здобувачів освітньо-професійної програми "Географія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка географічного факультету.

На заняття запрошено стейкхолдера, кандидата педагогічних наук, заступника директора з навчальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Куриш Наталію Костянтинівну.

 

Лектор детально охарактеризувала сучасні тенденції реформування системи післядипломної педагогічної освіти України. Особливу увагу звернули на моделювання професійного розвиту педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти

This entry was posted in Співпраця зі стейкхолдерами. Bookmark the permalink.