Бурка Володимир Йосипович

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Додаткова інформація:

Дата народження – 2 листопада 1970 року

Місце народження – м. Заліщики Тернопільської області, Україна

Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «географія» у 1993 р. На кафедрі працює з 2001 року

Кандидатська дисертація на тему економіко-географічні особливості формування будівельно-індустріальних комплексів України на прикладі Карпатського регіону.

Захищена 18 жовтня 2006 року

Місце захисту – Чернівецький національний університет

Науковий керівник – професор В.П.Руденко

Найважливіші публікації

  1. Володимир Бурка. Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 188 с.
  2. Володимир Бурка. Особливості формування будівельно-індустріальних комплексів економічних районів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута. 2009 – С. 159-166.
  3. Бурка В. Й. Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу північно-західного економічного району. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 762 – 763. Географія. 2015 р. С. 117 – 126.
  4. Бурка В. Проблеми реконструкції та демонтажу старих об’єктів продукції будівельної індустрії. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць Вип. 655: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет. 2013 – С. 98-102.
  5. Бурка В., Бурка Й. Природні умови розвитку будівельно-індустріального комплексу на прикладі Карпатського економічного району. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць Вип. 696: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет. 2014 – С. 70-75.
  6. Бурка В. Й. Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району / В. Бурка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т. 2015. – Вип. 744-745. Географія. – 184 с. – С. 102-108.
  7. Бурка В. Й.  Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу північно-західного економічного району  / В. Й. Бурка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т. 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 117-126.
  8. Бурка В. Й. Територіальні форми зосередження будівельних копалин – важливий чинник формування будівельно-індустріальних комплексів / В. Бурка // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн. нац.. ун-т. Серія: Географія (випуск 808). 2019. – С. 87-92. (Index Copernicus).

СЕРТИФІКАТ Основи користування MOODLE https://drive.google.com/file/d/1n3Gary_0Mg6cxEaFjMTyCa0BoyrvrIen/view?usp=sharing

Стажування

Сертифікат "Британська Рада"

Цитування

Тематика наукових досліджень

Промислово-територіальні комплекси, будівельна індустрія, картографія

Курси

Міжнародна економіка, географія світового гаосподарства, географія природокористування, географія будівельної індустрії України.