Бесіда про формування індивідуальної освітньої траєкторії

В процесі наступної зустрічі 8.09.2023 р. зі здобувачами освіти  ОП “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (104 групи) було обговорено питання індивідуальної освітньої траєкторії, яка формується завдяки дисциплінам вибору. Здобувачів було ознайомлено зі сторінкою географічного факультету та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, де наявна інформація про силабуси, робочі програми, критерії оцінювання ОК та інша нормативна документація, яка сприятиме якості надання освітніх послуг.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.