Бакалавр

Середня освіта (Географія)

ОП “Географія ” спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)” (2018 р.)

З метою вдосконалення змісту освітньої програми було ініційовано обговорення змін до ОП, на якому були присутні члени групи забезпечення, стейкхолдери, здобувачі освіти.

Окрім пропозицій членів групи забезпечення, до проектної групи на чолі із гарантом надійшли звернення та рецензії:

Проект ОП “Географія ” спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)”

В результаті обговорення пропозицій проектною групою було внесено відповідні зміни у освітній програмі. Зміни до ОП були затверджені Наказом №243 від 29.06.2021 р. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, сама оновлена освітня програма  введена в дію Наказом 233 від 29 червні 2021 року. ОПП “Географія” 2021 року у навчальний процес впроваджена із 1 вересня 2021 року.

Відповідно до неї введено навчальний план і робочий навчальний план (1 курс, 2 курс, 3-4 курси), робочий навчальний план заочної форми (1 курс, 2 курс, 3-4 курс).

Документація по освітній програмі:

 1. Наказ № 11 від 05.01.2021 р. Про оновлення групи забезпечення спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)”.
 2. Наказ № 243 від 29.06.2021 року Про затвердження освітніх програм.
 3. Протокол №12 засідання Вченої ради географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича від 21 квітня 2021 року “Про затвердження змін до ОП “Географія” за спеціальністю: 014.07 “Середня освіта (Географія)”, галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 4. Витяг з протоколу №12 від 21.04.2021 р. засідання Вченої ради географічного факультету чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича про затвердження змін до ОП “Географія” за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 5. Витяг з протоколу засідання кафедри економічної географії та екологічного менеджменту №9 від 16 березня 2021 року “Про затвердження змін до ОП “Географія” за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 6. Витяг з протоколу засідання кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії №14 від 06 квітня 2021 року “Про внесення змін до ОП “Географія” за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 7. Витяг з протоколу засідання кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії №15 від 13 квітня 2021 року “Про затвердження змін до ОП “Географія” за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 8. Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми “Географія” спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 9. Таблиця пропозицій та результати внесених змін до навчального плану для студентів 3-4 курсу спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (НП 2018 р.).
 10. Наказ № 135 від 24.03.2021 р. “Про підготовку до 2021-2022 навчального року” (Рекомендації до складання робочих навчальних планів).
 11. Додаток 1 до Протоколу №9 від 2.09.2018 р. “Про затвердження ОП “Географія” за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти