Бакалавр

ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ПРОГРАМ
ОПП “Менеджмент туристичної індустрії”
спеціальності 073 “Менеджмент”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2023-2024 н.р.

Обов’язкові компоненти ОПП

Адміністративний менеджмент
Актуальні питання історії та культури України
Вища математика
ГІС-технології у менеджменті
Гроші і кредит
Державне та регіональне управління
Економіка та фінанси туристичного підприємства
Економічна теорія
Економічний аналіз
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Комунікаційний менеджмент
Логістика
Маркетинг
Макроекономіка
Менеджмент
Менеджмент готельно-ресторанних послуг
Менеджмент туристично-ресурсного потенціалу України
Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи
Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту міждисциплінарної курсової роботи
Мікроекономіка
Облік і аудит в туристичній діяльності
Операційний менеджмент
Оптимізаційні методи і моделі
Організаційні структури управління в туристичній діяльності
Регіональна економіка
Професійна іноземна мова
Психологія бізнесу
Статистика
Стратегічне управління
Технологія туристичної діяльності
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління інноваціями
Управління персоналом
Філософія

2022-2023 н.р.

Обов’язкові компоненти ОПП

Адміністративний менеджмент у туризмі
Актуальні питання історії та культури України
Вища математика
ГІС-технології у менеджменті
Гроші і кредит
Державне та регіональне управління
Економічна теорія
Економічний аналіз
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Комунікаційний менеджмент
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Мікроекономіка
Облік і аудит в туристичній діяльності
Операційний менеджмент
Оптимізаційні методи і моделі
Організаційні структури управління в туристичній діяльності
Регіональна економіка
Професійна іноземна мова
Статистика
Стратегічне управління
Технологія туристичної діяльності
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління інноваціями
Управління персоналом
Філософія

 

2021-2022 н.р.

Обов'язкові компоненти ОП

Комунікаційний менеджмент
Маркетинг
Міжнародна економіка
Менеджмент туристичних ресурсів
Облік і аудит в туристичної діяльності
Регіональна економіка
Стратегія розвитку національної та регіонального туризму
Управління інноваціями
Управління персоналом

Вибіркові компоненти ОП

Економічна і соціальна екологія
Менеджмент подієвого туризму
Організація екскурсійної діяльності
Техніка і технологія природоохоронної галузі
Планування туристичної діяльності підприємства