Бакалавр

Силабуси

обов'язкових освітніх компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
скорегованої ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"
(2022 р.)

 

ОК 1      Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2      Актуальні питання історії та культури України
ОК 3      Економічна теорія
ОК 4      Вища математика
ОК 5      ГІС технології у менеджменті
ОК 6      Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК 7      Макроекономіка
ОК 8      Статистика
ОК 9      Гроші і кредит
ОК 10    Регіональна економіка
ОК 11    Філософія
ОК 12    Мікроекономіка
ОК 13    Менеджмент
ОК 14    Організаційні структури управління в туристичній діяльності
ОК 15    Технологія туристичної діяльності
ОК 16    Менеджмент туристично-ресурсного потенціалу України
ОК 17    Маркетинг
ОК 18    Облік і аудит в туристичній діяльності
ОК 19    Оптимізаційні методи та моделі
ОК 20    Менеджмент готельно-ресторанних послуг
ОК 21    Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ОК 22    Психологія бізнесу в туристичній діяльності
ОК 23    Операційний менеджмент
ОК 24    Державне та регіональне управління
ОК 25    Економіка  та фінанси туристичних підприємств
ОК 26    Правові основи господарської діяльності
ОК 27    Економічний аналіз
ОК 28    Управління персоналом
ОК 29    Логістика
ОК 30    Менеджмент підприємств туристичної індустрії
ОК 31    Адміністративний менеджмент у туризмі
ОК 32    Професійна іноземна мова
ОК 33    Стратегічне управління
ОК 34    Управління інноваціями в галузі туризму
ОК 35    Комунікаційний менеджмент
ОК 36-37    Міждисциплінарна курсова робота
ОК 38    Навчальна практика
ОК 39    Навчальна практика
ОК 40    Виробнича практика
ОК 41    Виробнича практика
ОК 42    Випускна кваліфікаційна робота

 

Обов'язкові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"
(2022р.)

ОК 1      Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2      Актуальні питання історії та культури України
ОК 3      Економічна теорія
ОК 4      Вища математика
ОК 5      ГІС технології у менеджменті
ОК 6      Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК 7      Макроекономіка
ОК 8      Статистика
ОК 9      Гроші і кредит
ОК 10    Регіональна економіка
ОК 11    Філософія
ОК 12    Мікроекономіка
ОК 13    Менеджмент
ОК 14    Організаційні структури управління в туристичній діяльності
ОК 15    Технологія туристичної діяльності
ОК 16    Менеджмент туристично-ресурсного потенціалу України
ОК 17    Маркетинг
ОК 18    Облік і аудит в туристичній діяльності
ОК 19    Оптимізаційні методи та моделі
ОК 20    Менеджмент готельно-ресторанних послуг
ОК 21    Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ОК 22    Психологія бізнесу в туристичній діяльності
ОК 23    Операційний менеджмент
ОК 24    Державне та регіональне управління
ОК 25    Економіка  та фінанси туристичних підприємств
ОК 26    Правові основи господарської діяльності
ОК 27    Економічний аналіз
ОК 28    Управління персоналом
ОК 29    Логістика
ОК 30    Менеджмент підприємств туристичної індустрії
ОК 31    Адміністративний менеджмент у туризмі
ОК 32    Професійна іноземна мова
ОК 33    Стратегічне управління
ОК 34    Управління інноваціями в галузі туризму
ОК 35    Комунікаційний менеджмент
ОК 36-37    Міждисциплінарна курсова робота
ОК 38    Навчальна практика
ОК 39    Навчальна практика
ОК 40    Виробнича практика
ОК 41    Виробнича практика
ОК 42    Випускна кваліфікаційна робота

 

Вибіркові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"
(2023-2024 н.р.)

1 курс

Географія туристичних ресурсів
Музейна справа
Організація екскурсійної діяльності
Туристичне країнознавство
Туристична інфраструктура Карпатського регіону
Управління регіональним розвитком туризму в Україні та на Буковині


2 курс

Вступ до спеціальності (Чубрей О.С.)
Організація туристичного бізнесу (Паламарюк М.Ю.)
Підприємництво та бізнес-планування (Єремія Г.І.)
Планування туристичної діяльності підприємств (Єремія Г.І.)
Проектний менеджмент (Чубрей О.С.)
Туропрейтинг (Цепенда М.М.)

3 курс

Екологічний туризм та геотуризм (Паламарюк М.Ю.)
Економетрика (Дорошенко І.В.)
Інформатика (Піддубна Л.А.)
Менеджмент готельно-ресторанних послуг (Єремія Г.І.)
Менеджмент сільського туризму в Україні та на Буковині (Паламарюк М.Ю.)
Менеджмент сфери послуг (Єремія Г.І.)
Менеджмент подієвого туризму (Паламарюк М.Ю.)
Стандарти та сертифікація турпослуг (Ємчук Т.В.)
Теорія ймовірностей та математична статистика (Мельничук Л.М.)

4 курс

Географія ПРП України (Руденко В.П.)
Географія туристичних ресурсів (Ячнюк М.О.)
Економічна і соціальна екологія (Данілова О.М.)
Маркетинговий менеджмент в туризмі (Данілова О.М.)
Менеджемент індустрії міжнародного туризму (Ємчук Т.В.)
Менеджмент лісорекреаційної діяльності (Данілова О.М.)
Менеджмент музейної справи (Ємчук Т.В.)
Основи екскурсознавства (Паламарюк М.Ю.)
Рекламний менеджмент в туризмі (Єремія Г.І.)
РПС та інфраструктура ринку (Бурка В.Й.)
Системний аналіз в туристичній біяльності (Бурка В.Й.)
Стандарти та сертифікація турпослуг (Ємчук Т.В.)
Туристичне країнознавство (Паламарюк М.Ю.)
Управління санаторно-курортною справою (Данілова О.М.)