Бакалавр

Менеджмент туристичної індустрії

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма “Менеджмент туристичної індустрії” (бакалавр), 2016

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” (бакалавр), 2020

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2021)

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2022)

Educational professional program “Management of the tourism industry” first (bachelor’s) level of higher education
in the specialty 073 Management branch of knowledge 07 Management and administration (2022)

 

Освітня програма "Менеджмент туристичної індустрії" на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича заснована в межах відповідної спеціалізації, спеціальності 073 "Менеджмент", акредитованої в 2013 році (сертифікат про акредитацію).

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії" була схвалена Вченою радою ЧНУ протокол № 8 від 21 серпня 2016 року.

Оновлення освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (відбулось у зв’язку із введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОНу № 1165 від 29.10.2018 року). Внесені зміни були обговорені та затверджені на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол № 12 від 19.05.2020 року), схвалені Вченою радою географічного факультету (протокол № 10 від 25.05.2020 року) та затверджені Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Фудьковича (протокол № 6 від 30.06.2020 року), а сама оновлена освітня програма була введена в дію наказом № 181 від 1 липня 2020 року. Освітня програма введена в дію з 1 вересня 2020 року. Відповідно до неї введено навчальний та робочий плани на 2020 рік.

У 2021 році робочою групою освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було ініційовано перегляд освітньої програми (протокол №1 від 26.02.2021 року), відповідно було оголошено відкритий розгляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 04 березня 2021 року. Впродовж місяця відбувались зустрічі зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями та академічною спільнотою, залученою до реалізації освітньої програми. Внесення та обговорення пропозицій відбулось розширеному засіданні проектної групи (протокол №2 від 4.03.2021 року).

Зміни та проект нової редакції освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" були публічно обговорені 7 квітня 2021 року за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів, затверджені на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол № 10 від 6 квітня 2021 року), на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол № 8 від 20.04.2021 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №12 від 21.04.2021 року).

Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було висвітлено для розгляду.

Зміни до освітньої програми були затверджені Вченою Радою ЧНУ протокол № 6 від 31 травня 2021 року, а сама освітня програма була введена в дію наказом № 243 від 29 червня 2021 року. Відповідно до неї введено навчальний план (2021) та робочі навчальні плани (2021).

Оновлений варіант освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" впроваджений у навчальний процес з 1 вересня 2021 року.

16 лютого 2022 року було ініційовано перегляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Проте, у зв’язку з введенням військового стану з 24 лютого 2022 року на підставі указу № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" термін перегляду освітньої програми “Менеджмент туристичної індустрії” (ID 2459) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” було продовжено і 5 квітня 2022 року відбулося підсумкове обговорення освітньої програми.

Зміни та проект нової редакції ОП "Менеджмент туристичної індустрії" були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів (протокол № 11 від 5 квітня 2022 року), на засідання навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №8 від 20 квітня 2022 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №10 від 27.04.2022 року). Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проект нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було висвітлено для розгляду.

Зміни до освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" були затверджені Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича протокол №6 від 26 травня 2022 року, а сама оновлена освітня програма була введена в дію наказом №173 від 7 червня 2022 року. Відповідно до неї введено в дію навчальний план на 2022-2023 рр. (гіпер) та робочий навчальний план на 2022-2023 рр.

Освітньо-професійну програму "Менеджмент туристичної індустрії" в оновленій редакції буде впроваджено в навчальний процес з 1 вересня 2022 року.

English version Profile of the educational program “Management of the tourism industry”.

Окрім пропозицій членів групи забезпечення, до проектної групи на чолі із гарантом надійшли рецензії та звернення:

  1. Рецензія від керівниці туристичної фірми "Грінвіч-тур", к.геогр.н. Красовської Олени Юріївни.
  2. Рецензія від завідувачки кафедрою менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького національного торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету, к.е.н., доцентки Чичун Валентини.
  3. Рецензія від заступника директора Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, начальника управління з питань місцевого самоврядування та туризму Христини Марчук

Також надійшли лист від представників органів місцевої влади:

  1. Від помічника голови Чернівецької обласної ради Брижака П.М.
  2. Від депутат Чернівецької міської ради Руденка С.В.