Атестаційний іспит 073 Менеджмент (ОП “Менеджмент туристичної індустрії”).

З 27 по 30 червня 2022 року на  географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся атестаційний іспит для здобувачів освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії»

Проведення атестаційного іспиту здійснювалось на платформі Moodle.chnu.edu.ua з використанням сервісу відео конференції Google Meet. Рандомний вибір екзаменаційних  білетів відбувався в режимі реального часу, на засадах   доброчесності, принципи якої впроваджені як в навчальну, так й виховну складові діяльності університету та кафедри.

Знання студентів оцінювали  члени  атестаційної комісії за головування кандидата економічних наук, директорки туристичної компанії «Грінвіч-тур» Красовської Олени Юріївни. Членами комісії були:

1.Руденко В.П. – д-р геогр. н. проф, зав  кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

  1. Бучко Ж.І. д-р геогр. н. доцент, зав кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
  2. Підгірна В.Н.- к.е.н.,доц. кафедри географії та менеджменту туризму
  3. Єремія Г.І. – к. геогр. н., асист. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту – секретар ЕК.

На іспиті були присутніми перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор, доктор історичних наук Василь Балух Олексійович та декан географічного факультету, доктор географічних наук, Заячук Мирослав Дмитрович.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.