Акредитація ОП “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022 р.)