Акредитація ОП “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2926 "Менеджмент туристичної індустрії" (рівень вищої освіти – магістр, спеціальність – 073 "Менеджмент"), 2022 р.

Умовна (відкладена) акредитація без проведення акредитаційної експертизи з терміном дії Сертифікату до 22.11.2023 р. (протокол засідання НАЗЯВО №20 (25) від 22.11.2022 р.).

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2926 "Менеджмент туристичної індустрії" (рівень вищої освіти – магістр, спеціальність – 073 "Менеджмент"), 2023 р.

Наказ про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 073 "Менеджмент" за другим рівнем вищої освіти освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії".

Зміни до наказу про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 073 "Менеджмент" за другим рівнем вищої освіти освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії".

З 20 по 22 вересня 2023 р. відбуватиметься акредитація освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" другого  (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за освітніми програмами ID 2926 «Менеджмент туристичної індустрії», ID 29248 «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» відбудеться 21 вересня 2023р.: 15:00-15:40

Підключитись до Конференції Zoom:
Ідентифікатор конференції 848 0019 9015
Пароль: 2023

Програма візиту ОП "Менеджмент туристичної індустрії (магістр)"

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок ГЕР ОП "Менеджмент туристичної індустрії"

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ