Акредитація ОП “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2926 "Менеджмент туристичної індустрії" (рівень вищої освіти – магістр, спеціальність – 073 "Менеджмент")