Акредитація ОП “Географія” спеціальності “Середня освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2509 Географія (рівень вищої освіти - бакалавр, спеціальність - 014 Середня освіта)

Наказ про призначення експертної групи

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за освітньо – професійною програмою ID 2509 «ГЕОГРАФІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка відбудеться 19 січня 2022 року 15.20-16.00

Підключитись до Конференції Zoom:
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79795729832?pwd%3DRb7LnDr5GDlW9i-xOzvaAgPG_QGlFC.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0mf6Hid_qLT0z4T3nwLuxu
Ідентифікатор конференції: 797 9572 9832
Пароль: 2022
Запрошуємо долучитися до зустрічі всіх зацікавлених!

 

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 2509 Географія (рівень вищої освіти - бакалавр, спеціальність - 014 Середня освіта)

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Сертифікат про акредитацію ОП "Географія" спеціальності "Середня освіта" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи