Абітурієнту

Шановний абітурієнте!

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича у 2021-2022 навчальному році запрошує на навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР)

Для всіх спеціальностей ваговий коефіцієнт бала атестата К4=0,1

Денна форма навчання (повний термін навчання)

1. 106 Географія. ОП «Географія».

Ліцензійний обсяг - 60. Максимальний обсяг державного замовлення - 11

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Українська мова (0,2);
 • Географія (0,5);
 • Історія України, або математика, або біологія, або іноземна мова, або фізика, або хімія (0,2).

Основні сфери діяльності: здобувачі вищої освіти за вказаною спеціальністю отримують диплом географа і матимуть право здійснювати науково-дослідну та виробничу діяльність у географічній галузі знань, а також на підприємствах та організаціях, що займаються управлінською діяльністю в національному господарстві України.

Спеціальності надається особлива підтримка.

2. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія».

Ліцензійний обсяг - 45. Максимальний обсяг державного замовлення - 25

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Українська мова та література (0,2);
 • Географія (0,5);
 • Історія України, або математика, або біологія, або іноземна мова, або фізика, або хімія (0,2).

Основні сфери діяльності: випускники за вказаною спеціальністю отримують диплом вчителя географії, асистента вчителя географії закладу загальної середньої освіти.

Спеціальності надається особлива підтримка.

3. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії».

Ліцензійний обсяг - 80. Максимальний обсяг державного замовлення - 9

Перелік сертифікатів УЦОЯО:

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Українська мова та література (0,2);
 • Математика (0,2);
 • Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (0,5).

Основні сфери діяльності: менеджери туристичної індустрії, готельного, курортного та туристичного сервісу призначені до організаційно-управлінської, науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах на посадах наукового співробітника та ін. Предметною галуззю діяльності менеджера туристичної індустрії є узгодження обсягів туристично-ресурсного потенціалу, туристичного господарства, туристичної інфраструктури та туристичних потоків.

ДЕННА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста/ ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра

4. 073 «Менеджмент». ОП «Менеджмент туристичної індустрії» (на 3-й курс)

Конкурсні предмети:

 • Українська мова і література (0,25);
 • Математика (ДЗ або ПЛ) (0,25) або будь який інший предмет (ПЛ) (0,25);
 • Фаховий іспит (073) (0,5).

5. 014.07 « Середня освіта (Географія)». ОП «Географія» (на 2-й курс).

Конкурсні предмети:

 • Українська мова і література (0,25);
 • Історія України (ДЗ або ПЛ) (0,25) або будь який інший предмет (ПЛ) (0,25);
 • Фаховий іспит (014.07) (0,5).

Студенти денної форми навчання можуть бути поселені в гуртожиток.

Примітка

ДЗ – можливе навчання за держзамовленням

ПЛ – навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб

ЗАОЧНА ФОРМА (ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

Для всіх спеціальностей ваговий коефіцієнт бала атестата К4=0,1

6. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія».

Ліцензійний обсяг - 25. Максимальний обсяг державного замовлення - 6

За держзамовленням і на договірні умови:

 • Українська мова і література (0,2);
 • Географія (0,5);
 • Історія України, або математика, або біологія, або іноземна мова, або фізика, або хімія (0,2).

Основні сфери діяльності: випускники за вказаною спеціальністю отримують диплом вчителя географії, асистента вчителя географії закладу загальної середньої освіти, що забезпечуватиме базову та профільну середню освіту і дозволятиме вступати до закладів вищої освіти.

Спеціальності надається особлива підтримка.

ЗАОЧНА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста/ ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра

7. 014.07 «Середня освіта (Географія)». ОП «Географія»(на 2-й курс)

Конкурсні предмети:

 • Українська мова і література (0,25);
 • Історія України (ДЗ або ПЛ) (0,25) або будь який інший предмет (ПЛ) (0,25);
 • Фаховий іспит (014.07) (0,5).

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МАГІСТР)

Термін навчання 1,5 роки

Денна форма

1. 014.07 Середня освіта (Географія). ОП «Географія»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

2.106 Географія. ОП «Географія»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

3.073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

Заочна форма

Термін навчання 1,5 роки

1.014 Середня освіта (Географія). ОП «Географія»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

2.106 Географія. ОП «Географія»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

3.073 Менеджмент. ОП «Менеджмент туристичної індустрії»

Вступні випробування:

 • Фаховий іспит (0,7)
 • Іноземна мова (0,3)

До уваги вступників до магістратури!

Контактні дані та електронна адреса відповідальної особи на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту щодо реєстрації для єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра у 2020 році:

Цепенда Микола Михайлович

e-mail: m.tsependa@chnu.edu.ua
тел.: 050 561 3761

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка

Інформаційний буклет про особливості вступу на навчання на кафедру економічної географії та екологічного менеджменту