Статті у збірниках наукових праць

2016 рік

  1. Руденко В. Суспільно-географічний країно- та краєзнавчий доробок академіка Аркадія Жуковського / В.Руденко, А. Пирогівська / Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.1. – С.90-92.
  2. Чубрей О. Особливості диференціації освітніх можливостей учнів / О.Чубрей / Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.1. – С.219-220.
  3. Грицку В. Суспільно-географічна оцінка та аналіз чинників природного та екологічного напряму, що викликають структурні зрушення в регіональних АПК / В. Грицку, Ю.Грицку-Андрієш /– Українська  географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11. – С.69-70.
  4. Грицку-Андрієш Ю. Грицку В. Транскордонне співробітництво як засіб розвитку прикордонних регіонів України. – Там само. – С.71-72.
  5. Данілова О., Заблотовська Н. Формування екотуристичного кластеру в контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області. – Там само. – С.78-79.
  6. Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах. – Там само. – С.156-157.
  7. Руденко В., Єремія Г. Соціально-географічний аналіз туристичної діяльності на Буковині румуномовними дослідниками. – Там само. – С.280-281.
  8. Сухий П.О. Регіональні особливості розвитку бджільництва в Україні /П. Сухий, М.Ячнюк / Там само. – С.304-305.
  9. Руденко В. Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України / В. Руденко // Зелені Карпати: Всеукр. еколог. журнал. – 2015. – № 1-4 (43-46).  – С. 102-103.
(Visited 125 times, 1 visits today)