Статті в вітчизняних журналах

2016 рік

 1. Dzhaman Yaroslav. Ethnic Tourizm: the Problen of Conceptual Terminology and Methodical Approaches to Social-Geographic Studies / Y.  Dzhaman // Часопис соціально-економічної географії. Харків. – 2016.  – Вип. 20(1). – С. 143-148. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 2. Вацеба В.Я. ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРП ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У РОЗРІЗІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. – С. 31–33.
 3. Джаман В., Джаман Я., Навроцька Г.  Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП  «Тайп». – 2015. –№2 (вип.39). – С.101-105.
 4. Джаман Я.В. ФОРМУВАННЯ ПОЛІЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ВЕЛИКОГО МІСТА ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ)// Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. – С. 168-177.
 5. Єремія Г. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ СТУДІЇ РУМУНОМОВНИМИ ВЧЕНИМИ НА БУКОВИНІ (ПОЧАТОК XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. – С. 256-262.
 6. Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у буковинських Карпатах / Г.Круль, М.Паламарюк // Географія та туризм. Київ. – 2016. – Вип.16. – С.80-90.
 7. Руденко В., Пирогівська А. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній “Encyclopedia of Ukraine” (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії. Харків. – 2015.  – Вип. 19(2). – С. 140-143. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 8. Руденко В., Пирогівська А., Сандуляк І. 140 РОКІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПЕРШІ КРОКИ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. – С.7-10.
 9. Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія.  – С. 263-268.

2015 рік

 1. Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В. Руденко, С. Руденко // Український географічний журнал. – 2015. № 1. – С. 27-32.
 2. Руденко В.П. Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу/ В. Руденко, С. Руденко, В. Худіковська-Флікс// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 184-193.
 3. Грицку В.С. Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області/ В. Грицку// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 60-62.
 4. Єремія Г.І., Руденко В.П. Оцінка внеску румуномовних вчених у розвиток української географічної науки/ Г. Єремія, В. Руденко// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 142-145.
 5. Підгірна В.Н. Конвергенція зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів/ В. Підгірна,Філіпчук Н.// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. Частина І. 448 с. – С.401-408.
 6. Чубрей О.С. Особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-их роках ХХ століття/ О. Чубрей// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 200-203.
 7. Бурка В.Й. Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району/ В. Бурка// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 744-745. Географія. – 184 с. – С. 102-108.
 8. Джаман Я. Етнічна структура населення центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області)/ В. Джаман, Я. Джаман// Часопис соціально-економічномічної географії. Харків: ХНУ м.. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1) –С. 71-82.
 9. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Гідроенергетичний потенціал річок басейну середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 72-78.
 10. Бурка В.Й. Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу північно-західного економічного району / В.Й. Бурка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 117-126.
 11. Грицку В.С., Іримеску В.К. Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району) / В.С. Грицку, В.К. Іримеску // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 141-144.
 12. Dzhaman Ya.V. Chernivtsi as a tourism development center / Ya.V. Dzhaman // Scientific Herald of Chernivtsy University: collection of scientific papers. Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2015. – Is. 762 – 763: Geography. – 208 p. – P. 145 – 148.
 13. Підгірна В.Н. Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін / В.Н. Підгірна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 181-186.
 14. Руденко В.П., Пирогівська А.М. «Етнографічна карта (мапа) Буковини» як історико-географічний твір / В.П. Руденко, А.М. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 198 – 201.
 15. Підгірна В.Н. Диспозиція України в системі міжнародної економіки // В.Н.Підгірна / Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування.  – Чернівці, 2014. – Вип. 10. С.16-21.

2005-2014 рік

 1. Rudenko V. CARTOGRAFIK MODELS OF UKRAINIAN NATURAL REGIONS NATURE RESOURCES POTENTIAL PRODUCTIVITY EVALUATION // Regional transborder co-operation in countries of central and eastern Evrope – a balance of achievements: Geopolitical Studies. – Vol.14. – Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, 2006. – P.195-201.
 2. Коніщук В.В. Поліська екологічна конвенція – гносеологічна парадигма становлення / В.В. Коніщук, Т.В. Соловей, Т.Л. Андрієнко, О.І. Боднар та ін. // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Зб. наук. праць. – 2012. –  №9. – с. 289-293.
 3. Руденко В.П. Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Геоінформатика. – 2012. – №4 (44). – С. 61-65.
 4. Руденко В.П. Оцінка впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України методами теорії інформації // Геоінформатика. – 2007. – № 4.
 5. Руденко В.П. Потенціал природний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 6. Руденко В.П. Потенціал природно-ресурсний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 7. Руденко В.П., Жупанський Я.І. Методи теорії інформації в оцінці впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України // Новые географические знания и направления исследований: Сб. науч. трудов. – К., 2006. – С.71-76.
 8. Руденко В.П., Куліш В.І., Хохмутх З., Руденко С.В. Оцінювання та картографічне моделювання природно-рекреаційного потенціалу регіонів України та Словаччини / Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник наук. праць. – вип. 3. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. С. 185-189.
 9. Руденко В.П.Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України. –  Річкові долини: природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці-Сосновець: Рута, 2007. – С.194-198.
 10. Руденко Валерій Дослідження академіком В.І.Вернадським проблем географії природних продуктивних сил / Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавн. центр. ЛНУ ім.І.Франка, 2006 – С.161-167.
 11. Руденко С. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу за вдосконаленою схемою фізико-географічного районування України / С. Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 553-554: Георафія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С.143-147.
 12. Руденко С.В. Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / С.В. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 2 (63). – С. 167-173.
 13. Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал областей за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України /С.В. Руденко, В.П. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип . 61. С. 143-148.
 14. Руденко С.В. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів в Україні / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Геоінформатика. – 2011. – №1. – С. 62-65
 15. Руденко С.В. Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2011. – № 1. – С. 14.
 16. Руденко С.В. Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / Степан Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2010. – С. 87-94.
 17. Руденко С.В., Руденко В.П. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів України / Геоінформатика. – 2011. – № 1. – С. 62-65.
 18. Чубрей О.С. Результати роботи першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті /Питання історії науки і техніки: Зб. наук. праць – К., 2008 – Вип. 4(8). – С. 34-37.
(Visited 171 times, 1 visits today)