Підгірна Валентина Никифорівна

Асистент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат економічних наук

2d205e95a756bbfb3079a5fc61c83277ddcdf8872ec10833a1bb10f53beeab24(1)

Додаткова інформація:

Дата народження: 07.02.1981 р.

у 2004 році закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».

у 2012 році захистила дисертацію на тему: «Формування торговельно-економічних відносин України та Румунії в умовах членства в СОТ» за  спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.02 ДВНЗ «Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана». Диплом кандидата наук від 26 вересня 2012 року.

3 вересня 2014 року працюю на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Підвищено кваліфікацію через Участь у тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (спільний проект Європейська модель регіонального розвитку» №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH) Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна) та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС) (Київ, 04.02.2013-01.07.2013)

Автор понад 39 наукових публікацій як вітчизняних так і зарубіжних видань, співавтором 2-х навчальних посібників з грифом МОіНУ; більш як 10 навчальних розробок.

Проводжу тренінги по: тайм менеджменту, самомотивації, персональній продуктивності і саморозвитку, а також проводжу роз’яснювальну роботу по правових аспектах організації власної справи.

Курси

Менеджмент, операційний менеджмент, ділове адміністрування, публічне адміністрування

Тематика наукових досліджень

Нові форми транскордонного співробітництва, інституційне забезпечення регіональної економіки, інтеграційні перетворення в умовах глобальних викликів, правові аспекти підприємницької діяльності, диференціація та інтеграція менеджменту
(Visited 306 times, 1 visits today)