Наконечний Костянтин Петрович

Доцент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

 

 

Додаткова інформація:

Народився 04.06.1979р. в с. Микулинці, Теребовлянського району, Тернопільської області.

 В 1996р. закінчив Чернівецький міський ліцей №1 і вступив до Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича на географічний факультет, (закінчив із відзнакою магістр: менеджменту природоохоронної діяльності).

 В 2001р. був прийнятий на роботу в Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем. З 2002 по 2006р. працюючи в інституті заочно навчався на хімічному факультеті ЧНУ. В 2003р. прикріпився до кафедри фізичної географії та раціонального природокористування для складання кандидатських іспитів та написання наукової роботи. В 2006 році отримав сертифікат «Екологічного аудитора» Працював в інституті до 2008р. на посадах від лаборанта до молодшого наукового співробітника лабораторії фізичної та хімічної аналітики.

Був виконавцем наукових тем: наукова тематика кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – „Динаміка забруднення міста Чернівці свинцем і ртуттю” (номер держреєстрації 0104U005361) та міжнародної теми на замовлення Міністерства освіти та науки України – „Медико-екологічний аналіз українсько-румунського прикордоння” (номер держреєстрації 4975).

 В 2008 році захистив кандидатську дисертацію: «Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області » за шифром 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, науковий керівник проф. В.М. Гуцуляк. Основним науковим здобутком є розроблена принципова схема та алгоритм медико-екологічних досліджень з урахуванням геоекологічних факторів і медико-демографічних особливостей регіону та удосконалена методика медико-екологічної оцінки території. 

 Наконечний К.П. має біля 20 наукових праць друкованих у вітчизняних та закордонних виданнях.

Курси

Ресурсний менеджмент, регіональна політика сталого розвитку, прикладна екологія та збалансоване природокористування, техніка і технологія галузі, система місцевого природно-ресурсного управління, інноваційна діяльність в менеджменті

Тематика наукових досліджень

Геохімія (хімія води), медична екологія, екологічний аудит, менеджмент природокористування та природоохоронної діяльності

Контактна інформація

тел.

e-mail

facebook