Данілова Ольга Миколаївна

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,

кандидат сільськогосподарських наук

 

Нагороди:

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2004 рік

Грамота Чернівецької обласної ради, 2015 рік

Додаткова інформація:

Дата народження – 3 жовтня 1971 р.

Місце народження – м.Дунаївці Хмельницької області.

У 1993 р. закінчила географічний факультет Чернівецького державного університет. Спеціальність - Географ. Викладач.

З 1993 року працює на кафедрі економічної географії.

Кандидатська дисертація: 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Тема дисертації: “Особливості формування яворових лісостанів в умовах Прикарпаття”

Науковий керівник - д.с.-г.н., проф. А.Й.Швиденко

Місце захисту -Український державний лісотехнічний університет

Найважливіші публікації

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Сівак В.К. Екологічна безпека територій та акваторій: навч. посібник / В.К. Сівак, О. М. Данілова та ін.- Чернівці: Чернівецький ун.-т., 2014.- 248 с.
 2. Данілова О. М. Лісоресурсний менеджмент/О.М. Данілова // Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 282-304.
 3. Сівак В.К. Основи екологічної безпеки: навч. посібник / В.К.Сівак, В.Д. Солодкий, О. М. Данілова, Ю.Г. Масікевич, М.В. Білоконь. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2012 – 220с.
 4. Сівак В.К. Природоохоронне інспектування : конспект лекцій / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 164 с.
 5. Сівак В. К. Місцеве самоврядування і екологічна безпека на базі положень Карпатської конвенції / укл. : Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М., Пантело І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 74 с.
 6. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах лісового фонду Чернівецької області/ К.Кілінська, Н.Аніпко, Н.Андрусяк, Н.Коновалова, О. Данілова та ін./ Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монограф. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2010. – С.134-140.
 7. Швиденко А. Й. Дендрологія: підручник для вищих навчальних закладів / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. – 384 с.
 8. Швиденко А. Й. Лицарі українського лісу / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. –134 с.
 9. Швиденко А. Й. Недеревні ресурси лісу: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2002.
 10. Швиденко А. Й. Дерева і чагарники України: покритонасінні: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 2000. –79с.
 11. Швиденко А. Й. Дерева і чагарники України: голонасінні: навч. посібник / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 1999. –79с.
 12. Швиденко А.Й. Концепції сучасного природокористування: навч. посібник / А.Й. Швиденко, І. В. Кібич, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 1999. –89 с.
 13. Швиденко А. Й. Формування яворових лісостанів: монограф./ А.Й. Швиденко, О.М. Данілова.  – Чернівці: Рута, 1998. – 68 с.

 

Статті у наукових збірниках

 1. Hrytsku Veronika. Social-geographic analysis and assessment of populations quality of living (the case of Chernivtsi region) /M. Lapushniak, V. Hrytsku, I. Hrytsku-Andriesh, O. Danilova // Present Environment and Sustainable development. – 2015. –PESD - № 2,Volume 9. --   S. 243-248. DOI 10.1515/рesd 2015-0040.
 2. Данілова О.М. Внесок екоготелів у покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2015. С. 60-62. 
 3. Данілова О.М. Екоготель – ін новаційна концепція у сфері гостинності: реалії та перспективи розвитку в Україні / О. Данілова, І. Пашанюк // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 230-232.
 4. Данілова О. Про етнографічні тенденції на ринку туристичних послуг Чернівецької області з «Навколо світу» / О. Данілова, О. Баранник // Tourist Bukovina [Електронне видання]. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. - № 1. С.21-26 (This project is funded by the Evropean Union: (HERITAGE) MIS-ETC Code 829 / - Режим доступу: www.heritage-ua-ro.ory/journal.php (дата звернення 12.07.2016 р.).
 5. Данілова О.М. Формування екотуристичного кластеру в контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області). О.М.Данілова, Н.В. Заблотовська / Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ з’їзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) : зб. наук. праць. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 363 с.  – С. 78-80.
 6. Данілова О.М. Оцінка рекреаційного впливу на лісові насадження Чернівецької області / О. М. Данілова, О. О. Гданська // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.8-11.
 7. Данілова О.М. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах об’єктів ПЗФ Вінницької області / О. М. Данілова, О. І. Поцілуйко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С.83-85.
 8. Данілова О.М Організація моніторингу лісових ресурсів як невід’ємна складова збалансованого лісокористування  //Сучасні проблеми збалансованого природокористування: зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний випуск для VIII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», листопад, 2013.  – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013- С. 151-154.
 9. Данілова О.М. Аналіз чинників розміщення еко-готелів (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, І. В. Погинайко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип 655: Географія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.
 10. Данілова О.М. Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) / О. М. Данілова, В. К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.154-157.
 11. Данілова О.М. Екомаркетингові тенденції в розвитку готельного господарства / О. М. Данілова, І. В. Погинайко //Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.633-634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012.- С.158-161.
 12. Данілова О.М. Лісові ресурси як чинник розвитку лісопромислового комплексу Чернівецької області / О. М. Данілова, В. А. Худіковська // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- С.63-66.
 13. Данілова О.М. Геоекологічні аспекти функціонування підприємств деревообробної промисловості / О. М. Данілова, В. А. Худіковська //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.587-588: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.188-192.
 14. Данілова О.М. Значення та перспективи розвитку екологічного туризму у рекреаційному лісокористуванні Чернівецької області / О. М. Данілова, М. В. Білоконь // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.20-22.
 15. Данілова О.М. Лісові ландшафти як чинник оптимізації екологічної стабільності території (на прикладі адміністративних районів Прут-Дністерського межиріччя) / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий збірник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип.483: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.42-45.
 16. Данілова О.М. Сучасні аспекти дослідження лісокористування у концепції збалансованого розвитку) / О. М. Данілова, В.К. Сівак, М. В. Білоконь // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.103-107.
 17. Данілова О.М. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85 річчя з дня народження) / О. М. Данілова, І. Д. Бойко, В.К. Сівак // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.44-48.
 18. Данілова О.М. Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак //Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип.460: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.32-36.
 19. Сівак В.К. Ландшафти-основа природоохоронних територій Чернівецької області / В. К. Сівак, О.М. Данілова // Географія в інформаційному суспільстві: зб наук. пр. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т.ІІІ.- С.189-191.
 20. Данілова О.М. Анатолій Йосипович Швиденко / О.М. Данілова, Г.Т. Криницький // Збірник наукових праць Лісівничої академії наук України. – Львів: “Львівська політехніка”. – 2007. Вип. 5.- С.148-145.
 21. Кілінська К.Й. Природоохоронні території: внесок у стійкий розвиток / К. Й. Кілінська, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2006. – С.140-149.
 22. Брижак П.М. Місце і роль туристичної галузі Чернівецької області у формуванні сучасної інфраструктури регіону / П. М. Брижак, О.М. Данілова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Ант Лтд, 2005. – Вип.3 – С.11-14.
 23. Данілова О.М. Перспективи лісокористування в Україні / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.238. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 148-155.
 24. Данілова О.М. Вплив породного складу на деревну продуктивність лісів Чернівецької області / О. М. Данілова, В.К. Сівак // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.220.Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 147-153.
 25. Швиденко А.Й. Організація моніторингу деревної продуктивності лісостанів/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, В.К. Сівак // Наукові записки Тернопільського державного пед. університету. Серія: Географія. – Тернопіль. - №2. – Ч.2. – 2004. – С.101-104.
 26. Швиденко А. Й. Географія типів лісу України / А. Й. Швиденко, О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник УкрДЛТУ: Лісівницькі дослідження в Україні (ІХ-та Погребняківські читання): зб.наук.пр. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.3 – С.159-164.
 27. Бойко І.Д. Роль та значення явора в лісових екосистемах НПП “Вижницький”/ О. М. Данілова, І. Д. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип. 158: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.77-82.
 28. Швиденко А.Й. Наслідки інтродукції сосни кримської в Чернівецькій області/ А. Й. Швиденко, О. М. Данілова,  // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 138: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.74-79.

Курси

Основи маркетингу, маркетинг, лісова таксація, географія промисловості, менеджмент екологічних коридорів

Тематика наукових досліджень

Лісоресурсний менеджмент, збалансоване лісокористування, рекреаційне лісокористування, екомаркетинг,  екотуризм
(Visited 271 times, 1 visits today)